XX седмица обикн. време – събота – год. I – 20о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XX седмица – събота

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Рут                          2,1-3.8-11 : 4,13-17

Ноемин имаше роднина по мъж, човек твърде виден, от племето на Елимелех, на име Вооз.

Моавката Рут каза на свекърва си Ноемин: „Ще тръгна по.нивите и ще събирам класове подир онзи, в чиито очи намеря благоволение.“ Тя й отговори: „Иди, дъще!“ Тя отиде и начена да бере на една нива класове подир жетварите.

И Вооз каза на Рут: „Слушай, дъще моя, не ходи да събираш на друга нива и не си отивай от тук, но остани тук с моите слугини; гледай на коя нива ще жънат, и върви подире им; и ето, аз заповядах на слугите си да ти не пречат; когато ожаднееш, отивай при съдовете и пий, отдето черпят слугите ми.“

Тя падна ничком, поклони се доземи и му каза: „С какво съм придобила пред очите ти милост, та ме приемаш, макар и чужденка?“

Вооз отговори и рече й: „Обадиха ми всичко, що си сторила за свекърва си след смъртта на мъжа ти, че си оставила баща, майка и родина и си дошла между народ, който не си познавала до вчера и завчера.“

И Вооз взе Рут, и тя му стана жена. И той влезе при нея, и Господ й даде, та зачена и роди син.

И думаха жените на Ноемин: „Да бъде благословен Господ, че те не остави днес без наследник! И нека бъде славно името му в Израил. Той ще ти бъде утеха и прехрана в старините ти, защото е рожба на снаха ти, която те обича, която за тебе струва повече от седем сина.“

И Ноемин взе детето и го носи в прегръдките си и му беше бавачка. Съседките му дадоха име, като казваха: „На Ноемин се роди син.“ И го нарекоха Овид. Той е баща на Иесей, Давидов баща.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 127,1-2.3.4.5 (О: 4)

 

О Тъй ще бъде благословен онзи човек, който се бои от Господа.

 

Блажен всеки, който се бои от Господа, който ходи по Неговите пътища! Ти ще ядеш от плода на ръцете си: блазе ти, ще добруваш. О

 

Жена ти в твоя дом ще бъде плодовита лоза; синовете ти – маслинени клони, около твоята трапеза. О

 

Тъй ще бъде благословен онзи човек, който се бои от Господа. Господ ще те благослови от Сион, и ти ще видиш добруването на Йерусалим през всички дни на живота си. О

 

О Алилуя. Един е вашият Отец, който е на небесата; и вашият Наставник е един – Христос. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              23,1-12

В онова време:

Исус заговори на народа и на учениците Си и каза:

„На Мойсеевото седалище седнаха книжниците и фарисеите, затова всичко, що ви кажат да пазите, пазете и вършете; а според делата им не постъпвайте, защото те говорят, а не вършат. Връзват бремена тежки и мъчни за носене и ги турят върху плещите на човеците, а сами не искат и с пръст да ги помръднат; и всичките си работи вършат, за да ги видят човеците; разширяват своите хранилища и правят големи полите на дрехите си; обичат първо място по гощавките и предни седалища в синагогите, и поздрави по тържищата, и да им казват човеците: „Учителю, Учителю!“

А вие недейте се нарича „Учители“; защото един е вашият Учител – Христос, а всички вие сте братя; и никого на земята недейте нарича свой Отец, защото един е вашият Отец, който е на небесата; и наставници недейте се нарича; защото един е вашият Наставник -Христос.

Но по-големият между вас да ви бъде слуга, защото, който превъзнесе себе си, ще бъде унизен, а който се смири, ще бъде въздигнат.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.