XX седмица обикн. време – сряда – год. I – 20о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XX седмица – сряда

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Съдии                          6,6-15

В онези дни:

Събраха се всички сихемски жители и целият дом на Мило, и отидоха, та поставиха за цар Авимелех при дъба, що е близо до Сихем.

Като разказаха това на Иотан, той отиде и застана на връх планина Гаризим и, като издигна гласа си, викаше и говореше им: „Чуйте ме, жители Сихемски, и Бог ще ви чуе! Едно време тръгнали дърветата . да си помажат цар и казали на маслината: „Стани ни цар!“ Маслината им казала: „Нима да оставя тлъстината си, с която чествуват богове и човеци, и да тръгна да се скитам по дърветата?“ Тогава казали дърветата на смоковницата: „Дойди ти, да ни станеш цар: „Смоковницата им казала: „Нима да оставя сладостта си и хубавия си плод и да тръгна да се скитам по дърветата?“ И казали дърветата на лозата: „Дойди ти, да ни станеш цар!“ Лозата им казала: „Нима да оставя сока си, който весели богове и човеци, и да тръгна да скитам по дърветата?“ Най-сетне всички дървета казали на тръна: „Дойди ти, да ни станеш цар!“ Трънът казал на дърветата: „Ако наистина ме поставите за цар над себе си, то дойдете да си починете под сянката ми; ако ли не, ще излезе огън от тръна и ще изгори кедрите ливански.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 20,2-3.4-5.6-7 (О: 2а)

 

О Господи, с Твоята сила царят ще се весели.

 

Господи, с Твоята сила царят ще се весели, и за спасението от Тебе безмерно се радва. Ти му даде, каквото му сърце желаеше, и молбата от устата му не отхвърли. О

 

Защото Ти го срещна с благословии за добро, и възложи на главата му венец от злато. Той иска от Тебе живот; Ти му даде дълголетие във век века. О

 

Голяма е славата му в спасението от Тебе; Ти го облече с чест и величие; Ти положи на него благословии на веки, развесели го с радостта на лицето Си. О

 

О Алилуя. Словото Божие е живо, действено, и различава помисли и намерения сърдечни. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              20,1-16а

В онова време: Исус каза на учениците Си тази притча:

„Царството небесно прилича на стопанин, излязъл сутрин рано да наеме работници за лозето си, и, като се услови с работниците по динарий на ден, прати ги на лозето; като излезе около третия час, видя други, че стоят на тържището празни, па рече им: „Идете и вие на лозето ми, и, каквото е право, ще ви дам.“ Те отидоха. Пак излезе около шестия и деветия час и направи същото, а като излезе около единадесетия час, намери други, че стоят празни, и им казва: „Защо стоите тука цял ден празни?“ Те му отговарят: „Никой не ни е наел.“ Той им казва: „Идете и вие на лозето ми“.

А когато се мръкна, господарят на лозето казва на своя пристойник: „Повиквай работниците и заплати им; като почнете от последните до първите.“ И като дойдоха условените около единадесетия час, получиха по динарий. А като дойдоха първите, помислиха, че ще вземат повече, но и те получиха по динарий.

И като получиха, зароптаха против стопанина и думаха: „Тия последните работиха един час, а ти ги постави на равно с нас, които претърпяхме теготата на деня и жегата.“ А той отговори и рече на един от тях: „Приятелю, аз те не увреждам; нали за динарий се съгласи ти с мене? Вземи своето и си иди; а на тоя последния искам да дам, каквото и на тебе; нима нямам власт да правя със своето си, каквото си искам? Или окото ти е завистливо, задето съм добър?“

Тъй ще бъдат последните първи, и първите – последни.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.