XX седмица обикн. време – понеделник – год. II – 20о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XX седмица – понеделник

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на Пророк Иезекиил                         24,15-24

И биде към мене слово Господне: „Сине човешки, ето. Аз чрез пораза ще ти взема утехата на твоите очи; но ти не тъжи и не плачи, и сълзи не проливай. Въздишай мълчаливо, не оплаквай умрелите; но си връзвай превръзка и обувай нозете си с твоите обуща, брадата си не закривай и хляб от чужди не яж.“

И след като сутринта говорих на народа, вечерта умря жена ми, и на другия ден направих тъй, както ми бе заповядано.

И каза ми народът: „Няма ли да ни кажеш, какво значение има за нас това, що вършиш?

И отговорих им: „Към мен биде слово Господне: Кажи на дома Израилев: Тъй казва Господ Бог: Ето, Аз ще отдам на поругание Моето светилище, опора на силата ви, утеха на очите ви и радост на душите ви, а вашите синове и вашите дъщери, които оставихте, ще паднат от меч. И вие ще вършите същото, що върших аз; брадата не ще закривате и хляб от чужди не ще ядете; и превръзките ви ще бъдат на главите ви, и обущата ви – на нозете ви; не ще тъжите и плачете, а ще чезнете от вашите грехове и ще въздишате един пред други. И ще ви бъде Иезекиил личба: всичко, що той е вършил, и вие ще вършите;

и когато се сбъдне това, ще познаете, че Аз съм Господ Бог.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 32,18-19.20.21 (О: 18а)

 

О Бога, който те е родил, ти остави.

 

Бога, който те е родил, ти остави, и забрави Господа, който те е създал. Господ видя и се разгневи, защо Го предизвикаха синовете и дъщерите Му. О

 

И рече: „Ще скрия лицето Си от тях, и ще видя, какъв ще бъде краят им; понеже те са род развратен, деца, в които няма вяра. О

 

Те ме раздразниха не с бог, и със Своите идоли Ме оскърбиха; и Аз ще ги раздразня не с народ, с народ неразбран ще ги оскърбя.“ О

 

О Алилуя. Блажени бедните по дух, защото тяхно е царството небесно. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              19,16-22

В онова време:

Един младеж се доближи и каза на Исуса: „Учителю благи, какво добро да сторя, за да имам живот вечен?“

А Той му отговори: „Защо Ме наричаш благ? Никой не е благ, освен един Бог. Но ако искаш да влезеш в живота вечен, опази заповедите.“

Казва Му: „Кои?“

А Исус рече: „Не убивай, не прелюбодействувай, не кради, не лъжесвидетелствувай; почитай баща си и майка си; обичай ближния си като себе си.“

Момъкът Му казва: „Всичко това съм опазил от младини; какво още ми не достига?“

Исус му рече: „Ако искаш да бъдеш съвършен, иди, продай имота си, и раздай на сиромасите; и ще имаш съкровище на небето; па дойди и върви след Мене.“

Като чу момъкът тая дума, отиде си натъжен, защото имаше много имот.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.