XX седмица обикн. време – понеделник – год. I – 20о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XX седмица – понеделник

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Съдии                          2,11-19

В онези дни:

Израилевите синове почнаха да правят зло пред Господа и да служат на вааловци, и оставиха Господа Бога на отците си, който ги бе извел из земята Египетска, и се обърнаха към други богове, към боговете на околните на тях народи, и почнаха да им се покланят, и разгневиха Господа, и почнаха да служат на Ваал и на разни Астарти.

Тогава Господ им издигаше съдии, които ги спасяваха от ръцете на техните рабители, но те не слушаха и съдиите, а блудствуваха подир други богове и на тях се покланяха, скоро се отбиваха от пътя, по който отците им, покорявайки се на заповедите Господни, вървяха. Те не правеха път.

Когато Господ се разгневи силно против Израилтяните и ги предаде в ръцете на грабители, които ги ограбваха; и ги предаде на околните техни врагове, и не можеха вече да устоят пред враговете си. Навред, където и да отидеха те, ръката Господня им беше на зло, както им бе говорил Господ и както им се бе клел Господ. И те бидоха много притеснени.

Тогава Господ им издигаше съдии. Сам Господ беше със съдията и ги спасяваше от враговете им през всички дни на съдията, защото Господ ги съжаляваше, като слушаше стенанията им от онези, които ги угнетяваха и потискаха. Но щом умреше съдията, те отново почваха да живеят по-лошо от бащите си, като отиваха след други богове, да им служат и да им се покланят. Не преставаха от делата си и не отстъпваха от лошия си път.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 105, 34-35.36-37.39-40.43ав и 44 (О:4а)

 

О Спомни си, Господи, за нас във благоволението Си към Твоя народ.

 

Не изтребиха народите, за които им бе казал Господ. И смесиха се с езичниците и се научиха на техните дела. О

 

Служеха на техните истукани, които бяха примка за тях. И принасяха синовете си, и дъщерите си в жертва на бесовете. О

 

Оскверняваха с делата си, блудствуваха с постъпките си. И разпали се гневът на Господа против Неговия народ, погнуси се Той от Своето наследие. О

 

Много пъти Той ги избавяше, но те Го сърдеха с упорството си. Но Той милостно поглеждаше към тяхната скръб, колчем чуваше техните вопли. О

 

О Алилуя. Блажени бедните по дух, защото тяхно е царството небесно. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              19,16-22

В онова време:

Един младеж се доближи и каза на Исуса: „Учителю благи, какво добро да сторя, за да имам живот вечен?“

А Той му отговори: „Защо Ме наричаш благ? Никой не е благ, освен един Бог. Но ако искаш да влезеш в живота вечен, опази заповедите.“

Казва Му: „Кои?“

А Исус рече: „Не убивай, не прелюбодействувай, не кради, не лъжесвидетелствувай; почитай баща си и майка си; обичай ближния си като себе си.“

Момъкът Му казва: „Всичко това съм опазил от младини; какво още ми не достига?“

Исус му рече: „Ако искаш да бъдеш съвършен, иди, продай имота си, и раздай на сиромасите; и ще имаш съкровище на небето; па дойди и върви след Мене.“

Като чу момъкът тая дума, отиде си натъжен, защото имаше много имот.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.