XX седмица обикн. време – петък – год. II – 20о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XX седмица – петък

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на Пророк Иезекиил                         37,1-14

В онези дни:

Биде върху мене ръката Господня и Господ ме изведе чрез духа, постави ме сред полето – а то беше пълно с кости – и проводи ме около тях, и ето имаше доста много кости по полето, и те бяха съвсем сухи.

И каза ми: „Сине човешки, ще оживеят ли тия кости?“ Аз отговорих: „Господи Боже, ти знаеш това.“

И каза ми: „Изречи пророчество за тези кости и кажи им: Сухи кости, чуйте словото Господне! Тъй казва Господ на тези кости: Ето, Аз ще въведа във вас дух – и ще оживеете и ще ви дам жили, ще ви покрия с кожа и ще въведа във вас дух – и ще оживеете и ще познаете, че Аз съм Господ.“

Аз изрекох това пророчество, както ми бе заповядано, и когато пророчествувах, произлезе шум, и ето – движение, и почнаха да се сближават костите, кост до своя кост. И видях: Ето, жили имаше на тях, и плът израсте, кожа ги покри отгоре, но дух нямаше в тях.

Тогава Той ми каза: „Изречи пророчеството за духа, изречи пророчество, Сине човешки, и кажи на духа: Тъй казва Господ: Дойди от четирите ветрове, душе, и духни върху тези убити и те ще оживеят.“

И аз изрекох това пророчество, както Той ми заповяда, и влезе в тях духа, – и те оживяха и се изправиха на нозете си – твърде, твърде голямо опълчение. И Той ми каза: „Сине човешки, тези кости са целият дом Израилев. Ето, те казват: Изсъхнаха нашите кости, и загина нашата надежда: Ние сме от корен изтръгнати.“

Затова изречи пророчество и кажи им: „Тъй казва Господ Бог:

„Ето, Аз ще отворя гробовете ви и ще ви въведа в земята Израилева, и ще познаете, че Аз съм Господ, когато отворя гробовете ви, и ще ви изведа, народе Мой, из гробовете ви и ще вложа във вас Моя дух, и ще оживеете; ще ви настаня във вашата земя – и ще познаете, че Аз Господ казах това – и извърших.“ Казва Господ Бог.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 106,2-3.4-5.6-7.8-9 (О: 1)

 

О Славете Господа, защото е вечна милостта Му.

 

Да кажат избавените от Господа, които Той избави от вража ръка, и събра от страните, от изток и запад, от север и от морето. О

 

Те скитаха по пустинята по безлюден път, и не намериха населен град. Търпяха глад и жажда, душата им чезнеше в тях. О

 

Но в скръбта си викнаха към Господа, и Той ги избави от техните неволи. И ги поведе по правия път, за да вървят към населен град. О

 

Да славят Господа за милостта Му, и за чудните Му дела към синовете човешки; защото Той насити жадна душа, и душа гладна изпълни с блага. О

 

О Алилуя. Научи ме, Господи, на Твоите пътеки, насочи ме към Твоята истина. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              22,34-40

В онова време:

Като чуха фарисеите, че Исус затвори устата на садукеите, събраха се наедно. И един от тях, законник, изкушавайки Го, попита и рече:

„Учителю, коя заповед е най-голяма в Закона?“

А Исус му отговори: „Възлюби Господа, твоя Бог, с всичкото си сърце и с всичката си душа, и с всичкия си разум: тази е първата и най-голяма заповед. А втора, подобна на нея, е: „Възлюби ближния си като себе си; на тия две заповеди се крепи целият Закон и пророците.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.