XX седмица обикн. време – петък – год. I – 20о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XX седмица – петък

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Рут                          1,1.3-6.14в.16.22

В дните на един съдия, когато съдии управляваха, настана глад в страната. И един човек от Витлеем юдейски отиде да живее в моав-ските поля заедно със жена си и двамата си сина.

Елймелех, мъж на Ноемин, умря: и тя остана с двамата си сина; те си взеха за жени моавки – на едната името бе Офра, а на другата Рут. И живяха там около десет години, и двамата умряха: и остана жената лишена от двете си деца и мъжа си.

Тогава тя се дигна със снахите си и се върна от моавските поля, понеже бе чула, че Бог посетил Своя народ и му дал хляб.

Те викнаха и пак заплакаха. Офра се прости със свекърва си и се върна, а Рут остана с нея.

Но Ноемин й рече: „Ето, етърва ти се върна при народа си и при боговете си; върни се и ти след етърва си.“

Но Рут отговори: „Не ме принуждавай да те оставя и да се отделя от тебе; но където идеш ти, там ще дойда и аз, дето живееш ти, там ще живея и аз; твоят народ ще бъде мой народ, и твоят Бог – мой Бог.“

И Ноемин се върна, а заедно с нея и снаха й, моавката Рут; те пристигнаха във Витлеем, когато се бе наченала ечемичната жетва.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 145,5-6.7.8-9.9а.9вс-10 (О: 2а)

 

О Хвали, душо моя, Господа.

 

Блажен, комуто е помощник Бог Яковов, и чиято надежда е у Господа, неговия Бог, който сътвори небето и земята, морето и всичко, що е в тях. О

 

Който вечно пази верност, върши съд над обидени, дава хляб на гладни. Господ отпуща затворници. О

 

Господ отваря очите на слепи. Господ изправя прегърбени. Господ обича праведни, Господ пази пришелците. О

 

Поддържа сираче и вдовица, а пътя на нечестивеца проваля. Господ ще царува вечно; Твоят Бог, Сионе, е в род и род. О

 

О Алилуя. Научи ме, Господи, на Твоите пътеки, насочи ме към Твоята истина. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              22,34-40

В онова време:

Като чуха фарисеите, че Исус затвори устата на садукеите, събраха се наедно. И един от тях, законник, изкушавайки Го, попита и рече:

„Учителю, коя заповед е най-голяма в Закона?“

А Исус му отговори: „Възлюби Господа, твоя Бог, с всичкото си сърце и с всичката си душа, и с всичкия си разум: тази е първата и най-голяма заповед. А втора, подобна на нея, е: „Възлюби ближния си като себе си; на тия две заповеди се крепи целият Закон и пророците.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.