XX седмица обикн. време – вторник – год. II – 20о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XX седмица – вторник

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на Пророк Иезекиил                         28,1-10

В онези дни:

Биде към мене слово Господне: „Сине човешки, кажи на началника на Тир: „Тъй казва Господ Бог: задето се надигна сърцето ти и казваш: аз съм бог, седя на Божие седалище, в сърцето на моретата, и бидейки човек, а не бог, поставяш твоя ум наравно с Божия ум; ето, ти си по-мъдър от Даниил, няма тайна, скрита от тебе; с мъдростта си и с разума ти си спечели богатство и в своите съкровищници събра злато и сребро; с голямата си мъдрост, чрез търговията си, ти умножи богатството си, и умът ти се възгордя с твоето богатство.“

Затова тъй казва Господ: „Понеже ти поставяш твоя ум наравно с Божия ум, ето, Аз ще доведа против тебе другоземци, най-върлите измежду народите, и ще извадят мечовете си против красотата на твоята мъдрост и ще помрачат твоя блясък; те ще те в гроб свалят, и ще умреш в сърцето на моретата със смърт на убити. Ще кажеш ли тогава пред твоя убиец: „Аз съм бог“, когато в ръката на оня, който те убива ти ще бъдеш човек, а не бог? Ти ще умреш от ръката на другоземец със смърт на необрезани; защото Аз рекох това, казва Господ.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Вт 32,26-27ав27сд-28а.30.35сд-36аб (О: 39)

 

О Аз убива и съживявам

 

Аз бях казал: „Ще ги разпилея, и ще излича спомена им измежду човеците“ но отложих това поради озлобението на враговете, да не би враговете им да се възгордеят. О

 

И кажат: „Нашата ръка е висока, и не Господ направи това“. Защото те са народ, изгубил разсъдък и нямат ум. О

 

Как би могъл един да гони хиляда, и двама да прогонят десет хиляди? Ако техният Застъпник не би ги предал, и Господ не би ги дал! О

 

Денят на загиването им е близък, скоро ще настъпи приготвеното за тях. Но Господ ще съди Своя народ, и ще се смили над рабите Си. О

 

О Алилуя. Нашият Господ Исус Христос стана беден, бидейки богат, за да станете богати вие чрез Неговата бедност. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              19,23-30

В онова време:

Исус каза на учениците Си: „Истина ви казвам, богат мъчно ще влезе в царството небесно; и още ви казвам: По-лесно е камила да мине през иглени уши, колкото богат да влезе в царството Божие.

Като чуха това, учениците Му твърде много се чудеха и думаха:

„Кой тогава може да се спаси?“

А Исус, като ги погледна, рече им: „За човеците това е невъзможно, ала за Бога всичко е възможно.“

Тогава Петър отговори и Му рече: „Ето, ние оставихме всичко и те последвахме; какво, прочее, ще стане с нас?“

А Исус им рече: „Истина ви казвам, че вие, които ме последвахте при пакибиетието, кога Син Човечески седне на престола на Славата Си, ще седнете и вие на дванадесет престола, като съдите дванайсетте Израилеви колена; и всеки, който остави къща или братя, или сестри, или баща, или майка, или жена, или деца, или нивя, заради Моето име, ще получи стократно и ще наследи живот вечен.

А мнозина първи ще бъдат последни, а последните – първи.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.