XX седмица обикн. време – вторник – год. I – 20о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XX седмица – вторник

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Съдии                          6,11-24а

В онези дни:

Дойде Ангел Господен и седна в Офра под дъба, който беше на Иоас, потомъкът Авиезеров. Син му Гедеон млатеше жито в жлеба, за да се скрие от Мадианци. И яви му се Ангел Господен и му рече:

„С тебе е Господ, силни мъжо!“

Гедеон му отговори: „Господарю мой, ако Господ е с нас, защо ни постигна всичко това? Къде са всичките Му чудеса, за които са ни разказвали нашите бащи, думайки: „Господ ни изведе из Египет?“ Сега Господ ни остави и ни предаде в ръцете на Мадианци“.

Господ го погледна и каза: „Иди с тази си сила и спаси Израил от ръката на Мадианци: Аз те пращам.“

Гедеон Му отговори: „Господи, как ще спася Израиля? Ето, и племето ми е най-бедно в коляното Манасиево, и за съм най-малък в дома на баща си.“

Господ му рече: „Аз ще бъда с тебе, и ти ще поразиш мадианци като един човек.“

Гедеон Му каза: „Аз съм придобил милост пред очите Ти, дай ми личба, че Ти говориш с мене: не си отивай оттук, докле не дойда при тебе, не донеса дара си и Ти го не предложа.“

Той каза: „Аз ще остана, докле се върнеш“.

Гедеон отиде и приготви козле и погача от ефа брашно; месото сложи в кошница, сечивото наля в гърне, донеси при Него под дъба и му предложи. И Ангел Божий му каза: „Вземи месото и погачата, и сложи ги на този камък, и излей сечивото.“ Той така и направи. Ангел Господен простря края на жезъла, който беше в ръката Му, и се докосна до месото, и погачата; и излезе огън от камъка и изгоря месото и погачата; и Ангел Господен се скри от очите му.

И видя Гедеон, че това беше Ангел Господен, и рече Гедеон: „Горко ми, Господи Боже! защото видях лице с лице Ангела Господен.“

Господ му рече: „Мир на тебе, не бой се, няма да умреш.“ И Гедеон съгради там жертвеник на Господа и го нарече: „Мир Господен.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 84,9.11-12.13-14 (О: срв 9)

 

О Господ изрече мир на Своя народ.

 

Да послушам, какво ще каже Господ Бог. Той ще изрече мир на Своя народ и на Своите избраници и на тези, които се обърнат в сърцето си. О

 

Милост и истина ще се срещнат, правда и мир ще се целунат. Истината ще изникне из земята, и правдата ще надникне от от небесата. О

 

Господ ще даде добро, и нашата земя ще даде своя плод. Правдата ще тръгне пред него и ще тури на път стъпките си. О

 

О Алилуя. Нашият Господ Исус Христос стана беден, бидейки богат, за да станете богати вие чрез Неговата бедност. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              19,23-30

В онова време:

Исус каза на учениците Си: „Истина ви казвам, богат мъчно ще влезе в царството небесно; и още ви казвам: По-лесно е камила да мине през иглени уши, колкото богат да влезе в царството Божие.

Като чуха това, учениците Му твърде много се чудеха и думаха:

„Кой тогава може да се спаси?“

А Исус, като ги погледна, рече им: „За човеците това е невъзможно, ала за Бога всичко е възможно.“

Тогава Петър отговори и Му рече: „Ето, ние оставихме всичко и те последвахме; какво, прочее, ще стане с нас?“

А Исус им рече: „Истина ви казвам, че вие, които ме последвахте при пакибиетието, кога Син Човечески седне на престола на Славата Си, ще седнете и вие на дванадесет престола, като съдите дванайсетте Израилеви колена; и всеки, който остави къща или братя, или сестри, или баща, или майка, или жена, или деца, или нивя, заради Моето име, ще получи стократно и ще наследи живот вечен.

А мнозина първи ще бъдат последни, а последните – първи.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.