XX седмица обикновено време – неделя год. С – 20огС

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XX седмица – неделя

Година С

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на Пророк Иеремия                           38,4-6.8-10

В онези дни:

Князете казаха на царя: „Този човек да бъде предаден на смърт, защото прави да отслабват ръцете на войниците, които остават в този град, ръцете на целия народ, като им говори такива думи; защото този човек желае не добруване на този народ, а злочестие.“

И рече цар Седекия: „Ето, той е във ваши ръце, защото царят нищо не може да направи против вас.“

Тогава хванаха Иеремия и го хвърлиха в ямата на Малхия, царев син, която беше в стражницата и пуснаха Иеремия с въже; в ямата нямаше вода, а само тиня, и Иеремия потъна в тинята.

И излезе Авдимелех, Етиопец, из царския дом, и каза на царя:

‘Тосподарю мой, царю! зле сториха тези люде, като постъпиха тъй с пророк Иеремия, когото хвърлиха в ямата; той ще умре там от глад, защото в града вече няма хляб.“

Царят заповяда на Авдимелех Етиопеца и каза: „Вземи със себе си от тук тридесет човека и извлечи пророк Иеремия от ямата, докле не е умрял.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 39,2.3.4.18 (О: 14в)

 

О Господи, побързай ми на помощ.

 

Твърдо се уповавах на Господа, и Той се наклони към Мене. И чу моите вопли, извлече ме от страшен ров, от тинесто блато; по­стави на камък нозете ми, и утвърди стъпките ми. O

 

И вложи в устата ми нова песен, хвала на нашия Бог. Мнозина ще . видят и ще се побоят, и ще се уповават на Господа. О

 

Аз съм беден и сиромах, но Господ се грижи за мене. Ти си помощ моя и избавител мой; Боже мой, не закъснявай. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от Посланието до евреите                          12,1-4

Братя:

Заобиколени от такъв голям облак свидетели, нека и ние свалим от себе си всякакво бреме и греха, който ни лесно омотава, и нека с търпение изминем предстоящото ни поприще, имайки пред очи началника и завършителя на вярата – Исуса, който заради предстоящата Нему радост претърпя кръст, като презря срама, и седна отдясно на престола Божий.

Помислете, прочее, за Оня, който претърпя от грешниците такова над Себе Си поругание, та да ви не дотегне, и.да не отпадате душевно.

В борбата си против греха още не сте се противили до кръв.

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Моите овци слушат гласа Ми, казва Господ, и Аз ги познавам, и те вървят подире Ми. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              12,49-53

В онова време: Исус каза на учениците Си:

„Огън дойдох да туря на земята, и колко бих желал да беше вече пламнал! С кръщение трябва да се кръстя; и колко Ми е мъка, докато се свърши това!

Мислите, че дойдох мир да дам на земята? Не, казвам ви, а -раздяла.

Защото отсега петима в една къща ще бъдат разделени, трима против двама, и двама против трима; баща ще бъде против син, и син против баща; майка против дъщеря, и дъщеря против майка; свекърва против снаха си, и снаха против свекърва си.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.