XX седмица обикновено време – неделя год. В – 20огВ

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XX седмица – неделя

Година В

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Притчи Соломонови                          9 1-6

Премъдростта си съгради дом, издяла седемте му стълба, закла жертва, размеси виното си и приготви трапезата си; проводи слугите си да възвестят от градските височини: „Който е неразумен, да свърне тука.“

И на малодушните тя каза: „Дойдете, яжте хляба ми и пийте вино­то, което съм размесила: оставете неразумното, и ще живеете; ходете по пътя на разума.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 33,2-3.10-11.12-13.14-15 (О: 9а)

 

О Вкусете и вижте, колко благ е Господ.

 

Ще благославям Господа във всяко време хвалата за Него е винаги в устата ми. С Господа ще се хвали душата ми; ще чуят кротките и ще се рад­ват. O

 

Бойте се от Господа, Негови светии, защото няма оскъдност у онези, които Му се боят. Богати обедняха и търпят глад, а онези, които дирят Господа, не са лишени от никое благо. О

 

Дойдете, деца, послушайте ме: на страх Господен ще ви науча. Иска ли човек да живее, и обича ли дълголетие, за да види блага, Нека сдържа езика си от зло, и устата си от коварни думи. Нека се отклонява от зло и прави добро; да търси мир и да следва подир него. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от Посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни                          5,15-20

Братя:

Гледайте, колко внимателно трябва да постъпвате: не като нера­зумни, а като мъдри; като скъпите времето, защото дните са лукави. Затова недейте бива неразсъдливи, а разпознавайте, що е волята Бо­жия.

И не се опивайте с вино, от което произлиза разпътство; но се изпълвайте с Дух Свети, като се назидавате сами с псалми и славо-словия и с песни духовни, пеейки и възпявайки в сърцата си Господа, като благодарите винаги за всичко на Бога и Отца, в името на нашия Господ Исус Христос.

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Който яде Моята плът и пие Моята кръв, пребъдва в Мене, и Аз в него, казва Господ. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Йоан.              6,51-59

В онова време: Исус каза на народа:

„Аз съм живият хляб, слязъл от небето; който яде от тоя хляб, ще живее вовеки; а хлябът, който Аз ще дам, е Моята плът, която ще отдам за живота на света.“

Тогава юдеите се запрепираха помежду си, думайки: „Как може Той да ни даде плътта Си да ядем?“

А Исус им рече: „Истина, истина ви казвам: Ако не ядете плътта на Сина Човечески и не пиете кръвта Му, не ще имате в себе си живот. Който яде Моята плът и пие моята кръв, има живот вечен и Аз ще го възкреся в последния ден.

Защото плътта Ми е наистина храна, и кръвта Ми е наистина пи­тие. Който яде Моята плът и пие Моята кръв, пребъдва в Мене, и Аз в него. Както Мене е пратил живият Отец, и Аз живея чрез Отца, тъй и който Мене яде, ще живее чрез Мене.

Този е хлябът, слязъл от небето. Не както бащите ви ядоха манна, та и умряха: който яде тоя хляб, ще живее вовеки“.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.