XX седмица обикновено време – неделя год. А – 20огА

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XX седмица – неделя

Година А

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на Пророк Исаия                           56,1.6-7

Тъй казва Господ: „Пазете правосъдие и вършете правда; защото е близко Моето спасение и откровението на Моята правда.

И синовете на другоплеменниците, които са се присъединили към Господа, за да Му служат и да обичат името на Господа, да бъдат Негови раби, всички, които пазят събота, да я не оскверняват и здра­во се придържат о завета ми – Аз ще заведа на светата Си планина и ще ги възрадвам в Моя дом за молитва; всесъженията им ще бъдат благоприятни върху Моя жертвеник, защото Моят дом ще се нарече молитвен дом за всички народи.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 66,2-3.4.6 и 8 (О: 4)

 

О Да Те възхвалят народите, Боже, да Те възхвалят всички народи.

 

Боже, бъди милостив към нас и ни благослови; осветли ни с лицето Си. За да познаят на земята Твоя път, у всички народи Твоето спасе­ние. O

 

Да се веселят и да се радват племената, защото Ти съдиш народите справедливо, и на земята управляваш племената. О

 

Да Те възхвалят народите, Боже, да Те възхвалят всички народи. Да ни благослови Бог, и да се убоят от Него всички земни краища. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от Посланието на Свети Павел Апостол до римляни                          11,13-15.29-32

Братя:

На вас, езичниците, казвам: „Доколкото съм апостол на езичници­те, аз прославям службата си, та дано някак възбудя ревност у съна­родниците си и спася някои от тях. Защото, ако тяхното отхвърляне е помирение за света, то какво ще бъде приемането им, ако не възкре­сение от мъртви?

Защото Божиите дарове и призванието се неотменни. Както и вие някога си бяхте непокорни Богу, а сега сте помилвани, поради тяхното непокорство, така и те сега са непокорни поради вашето помилване, та и сами те да бъдат помилвани. Защото Бог затвори всички в непо­корство, та всички да помилва.“

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Исус проповядваше Евангелието на царството и изце­ряваше всяка болест у народа. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              15,21-28

В онова време:

Исус излезе и замина за Тирска и Сидонска. И ето, една жена ха-нанейка, като излезе от оня предели, викаше към Него и Му казваше:

„Смили се над мене, Господи, Сине Давидов! Дъщеря ми е жестоко измъчвана от бяс.“ Но Той не й отвърна нито дума.

И учениците Му се приближиха, молеха Го и казваха: „Отпрати я, защото вика подир нас!“

А Той отговори и рече: „Аз съм пратен само при изгубените овци на Израилевия дом.“

А тя се приближи до Него, кланяше Му се и думаше: „Господи, помогни ми!“

А Той й отговори и рече: „Не е добре да се вземе хлябът на чедата и да се хвърля на псетата.“

Тя каза: „Да, Господи, ала и псетата ядат от трохите, които падат от трапезата на господари им.“

Тогава Исус й отговори и рече: „О, жено, голяма е твоята вяра;

нека ти бъде по желанието ти!“ И в оня час дъщеря й оздравя.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.