XVIII седмица обикн. време – четвъртък – год. I – 18о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XVIII седмица – четвъртък

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Числа                           20,1-13

В онези дни:

Дойдоха синовете Израилеви и цялото общество в пустиня Син в първия месец; и народът се спря в Кадес; там умря Мариам, дето и биде погребана.

За народа нямаше вода, и те се събраха против Мойсей и Аарон; народът заропта и думаше: „О, да бяхме умрели и ние тогава, когато умряха нашите братя пред Господа! Защо доведохте народа Господен в тази пустиня, та да измрем тука ние и добитъкът ни? И защо ни изведохте из Египет и ни доведохте на това лошо място, дето не може да се сее, дето няма ни смоковници, ни лозя, ни нарове, ни дори вода за пиене?“

Тогава Мойсей и Аарон се оттеглиха от народа към входа на скинията на събранието, и паднаха ничком и викаха към Господа и казваха: „Господи Боже, чуй вика на този народ, и отвори съкровището си, източника на жива вода, та да престане ропотът им, след като се наситят.“

И славата Господня им се яви. И рече Господ на Мойсей, думайки: „Вземи жезъла и свикай народа, ти и брат ти Аарон, и пред очите им кажете на скалата, и тя ще даде от себе си вода; и тъй, ти ще им изкараш вода от скалата и ще напоиш народа и добитъка му.“

Взе Мойсей жезъла отпред Господа, както Той му заповяда. И събраха Мойсей и Аарон народа при скалата, и той им каза: „Чуйте, непокорници, нима можем от тази скала да ви изкараме вода?“ И дигна Мойсей ръката си и удари дваж о скалата със жезъла си, и протече много вода, и пи народът и добитъкът му.

И рече Господ на Мойсей и Аарон: „Задето Ми не повярвахте и с това не явихте Моята светост пред очите на синовете Израилеви, вие няма да въведете този народ в земята, която Аз му давам.“ Това е „водата на Мерива“ (на противоречието), при която синовете Израилеви влязоха в разпра с Господа. И Той им яви светостта си.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 94,1-2.6-7.8-9 (О: 8)

 

О О, да бяхте сега послушали Неговия глас: „Не ожесточавайте сърцата си.“

 

Дойдете да запеем на Господа, да възкликнем към Бога, нашия Спасител. Да застанем пред лицето Му със славословие, с песни да възкликнем към Него. О

 

Дойдете да се поклоним и да припаднем да преклоним колена пред лицето на Господа, нашия Творец, защото Той е Бог наш, и ние сме народ от Неговото паство и овци под Неговите ръце. . О

 

О, да бяхте послушали днес гласа Му: „Не ожесточавайте сърцето си“, както в Мерива, както в деня на изкушението в пустинята, дето Ме изкушаваха вашите бащи, изпитваха Ме и видяха Моето дело. О

 

О Алилуя. Ти си Петър и върху този камък ще съградя църквата Си, и вратите адови няма да й надделеят. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              16,13-23

В онова време: Исус дойде в страната Кесария Филипова и попита учениците Си и казваше: „За кого ме човеците мислят – Мене, Сина Човечески?“

Те отговориха: „Едни – за Иван Кръстителя, други – за Илия, а някои – за Иеремия или един от пророците.“

Той им рече: „А вие за кого Ме мислите?“

Симон Петър отговори и рече: „Ти си Христос, Синът на живия Бог.“

Тогава Исус отговори и му рече: „Блажен си ти, Симоне, син Ионин, защото не плът и кръв ти откри това, а Моят Отец, който е на небесата и Аз ти казвам: Ти си Петър, и на тоя камък ще съградя църквата Си, и портите адови няма да й надделеят. И ще ти дам ключовете на царството небесно, и каквото свържеш на земята, ще бъде свързано на небесата; и каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на небесата.“

Тогава Исус заповяда на учениците, никому да не обаждат, че Той, Исус, е Христос.

Оттогава Исус начена да открива на учениците Си, че Той трябва да отиде в Йерусалим и много да пострада от старейте, първосвеще-ниците и книжниците, и да бъде убит, и на третия ден да възкръсне. И Петър, като Го взе настрана, захвана да Му възразява: „Милостив Бог към Тебе, Господи! Това няма да стане с тебе.“

А Той се обърна и рече на Петър: „Махни се от Мене, сатана! Ти Ми си съблазън! Защото мислиш не за това, що е Божие, а за онова, що е човешко.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.