XVIII седмица обикн. време – събота – год. II – 18о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XVIII седмица – събота

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на Пророк Авакум                           1,12 – 2,4

Но не си ли Ти от века Господ, Бог мой, Светии мой? Ние няма да умрем! Ти, Господи, само за съд си допуснал народа на Халдейците и силния за наказание си назначил. На чистите Твои очи не е свойствено да гледат злодейство, и да гледаш на притеснение. Ти не можеш. За­що гледаш злодейци, и си безмълвен, когато нечестивец поглъща онзи, който е по-праведен от него?

И оставаш людете като риба в море, като влечуги, които нямат властник? Всички тях с въдица измъква, залавя в мрежата си и ги събира в своите неводи, и затова се радва и тържествува. Затова на мрежата си принася жертва и на невода си кади тамян, защото от тях е тлъст дялът му и вкусна храната му. Нима затова той трябва да изпразня мрежата си и непрестанно да избива народите безмилостно?

Застанах на стражата си и, стоейки на кулата, наблюдавах, за да узная, какво той ще ми каже, и какво да отговоря на жалбата против мене.

Отговори ми Господ и рече: „Запиши видението и начертай ясно на скрижали, та, който чете, лесно да може да прочете, защото виде­нието се отнася още към определено време; то говори за свършека и няма да излъже; па и да се забави, чакай Го, защото бездруго Иде­щият ще дойде и няма да се забави. Ето, горделивата душа не ще се успокои, а праведният чрез вярата си ще бъде жив.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 9,8-9.10-11.12-13 (О: Ив)

 

О Ти не оставяш онези, които Те търсят. Господи.

 

Господ вечно пребъдва, Той е приготвил за съд Своя престол, и ще съди вселената по правда, и ще отсъди народите справедливо. О

 

И ще бъде Господ Прибежище за угнетения, Прибежище в усилни вре­мена; И ще се уповават на Тебе онези, които познават Твоето име, понеже Ти не оставяш онези, които Те търсят, Господи. О

 

Пейте, на Господа, който живее на Сион, възпявайте между народите делата Му. Защото Той дири сметка за кръв; помни загиналите, не забравя писъка на потиснатите. О

 

О Алилуя. Нашият Спасител Исус Христос унищожи смъртта и озари живота чрез Евангелието. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              17,14-19

В онова време:

Приближи се до Исуса един човек, който падна на колене пред Него и рече: „Господи, помилвай сина ми; по новолуние го хваща бяс, и зле страда, защото често пада в огън и често във вода; водих го при учениците Ти, ала те не можаха да го изцерят.“

А Исус отговори и рече: „О роде неверен и развратен! докога ще бъда с вас? Докога ще ви търпя? Доведете Ми го тука.“ И запрети Исус на беса, и той излезе из момчето; и то от оня час оздравя.

Тогава учениците Му пристъпиха към Исуса насаме и Му рекоха: „Защо не можахме и ние да го изгоним?“

А Исус им рече: „Поради вашето неверие; защото, истина ви казвам, ако имате вяра колкото синапово зърно, ще речете на тая планина: „Премести си от тука там“, и тя ще се премести; и нищо няма да бъде за вас невъзможно.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.