XVIII седмица обикн. време – събота – год. I – 18о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XVIII седмица – събота

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Второзаконие                           6,4-13

Говори Мойсей на народа, думайки:

„Слушай, Израиле: Господ, Бог наш, е Господ един. Обичай Господа, твоя Бог, от всичкото си сърце, от всичката си душа и от всичките си сили.

Тези думи, които ти заповядвам днес, да бъдат в сърцето ти, и внушавай ги на децата си и говори за тях, кога седиш вкъщи и кога си на път, кога лягаш и кога ставаш; и завържи ги на ръката си за знак, и да бъдат те превръзка над очите ти, и напиши ги върху спонците на къщата си и върху вратите си.

Когато пък те въведе Господ, Бог твой, в онази земя, за която Той се кле на отците ти Авраам, Исаак и Яков, да ти даде с големи и хубави градове, които ти не си градил, и с къщи, пълни с всяко добро, които ти не си пълнил, и с кладенци изкопани, които ти не си копал, с лозя и маслини, които ти не си садил, и ще ядеш и ще се насищаш, тогава пази се, да не забравиш Господа, който те изведе из Египетската земя, от дома на робството.

Бой се от Господа, твоя Бог, и само Нему служи и в Негово име се кълни!“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 17,2-3а.3вс-4.47 и 51ав (О: 2)

 

О Ще Те възлюбя. Господи, крепост моя.

 

Ще Те възлюбя, Господи, крепост моя. Господ е моя твърдина и мое прибежище и мой Избавител. О

 

Мой Бог, помощник мой, Нему се уповавам: Той е мой защитник, рог на спасението ми и мое убежище. Ще призова достойния за поклонение Господ и ще се избавя от враговете си. . О

 

Жив Господ, и благословен да е моят Защитник, да бъде превъзнесен Бог на моето спасение, който величествено спасяваш царя, и правиш милост над Твоя помазаник О

 

О Алилуя. Нашият Спасител Исус Христос унищожи смъртта и озари живота чрез Евангелието. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              17,14-19

В онова време:

Приближи се до Исуса един човек, който падна на колене пред Него и рече: „Господи, помилвай сина ми; по новолуние го хваща бяс, и зле страда, защото често пада в огън и често във вода; водих го при учениците Ти, ала те не можаха да го изцерят.“

А Исус отговори и рече: „О роде неверен и развратен! докога ще бъда с вас? Докога ще ви търпя? Доведете Ми го тука.“ И запрети Исус на беса, и той излезе из момчето; и то от оня час оздравя.

Тогава учениците Му пристъпиха към Исуса насаме и Му рекоха: „Защо не можахме и ние да го изгоним?“

А Исус им рече: „Поради вашето неверие; защото, истина ви казвам, ако имате вяра колкото синапово зърно, ще речете на тая планина: „Премести си от тука там“, и тя ще се премести; и нищо няма да бъде за вас невъзможно.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.