XVIII седмица обикн. време – сряда – год. II – 18о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XVIII седмица – сряда

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на Пророк Иеремия                           31,1-7

В онова време, казва Господ, Аз ще бъда Бог на всички Израилеви племена, а те ще бъдат мой народ.

Тъй казва Господ: „Народът, който оцеля от меч, намери милост в пустинята; отивам да успокоя Израил. Отдалеч ми се яви Господ и рече: С вечна обич те обикнах и затова прострях към тебе благоволение. Аз пък ще те възстановя, и ти ще бъдеш възстановена, дево Израилева, пак ще се украсяваш с тимпаните си и ще излизаш на хорото на ликуващите. Пак ще садиш лозя по самарийските височини;

лозарите, които ще ги садят, сами ще се и ползуват от тях. Защото ще дойде ден, когато стражата по Ефремова планина ще извика:

„Ставайте да възлезем на Сион при нашия Господ Бог“.

Защото тъй казва Господ: „Радостно пейте за Яков и възклицавайте пред главата на народите; възгласяйте, славете и казвайте: „Избави, Господи, Твоя народ, остатъка от Израиля!“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 31,10.11-12ав.13 (О: 10д)

 

О Господ ще ни пази като пастир стадото си.

 

Чуйте, народи, словото Господне, и разгласете по далечните острови, и речете: „Който разпиля Израил, Той ще го и събере, и ще го пази като пастир стадото си. О

 

Защото Господ ще изкупи Яков, и ще го избави от ръцете на онзи, който беше по-силен от него. И те ще дойдат и ще тържествуват на сионските височини, и ще се стекат към благата Господни. О

 

Тогава девица ще се весели на хорото, и младежи и старци заедно; и ще обърна скръбта им в радост, и ще ги утеша, и ще ги зарадвам след тяхната скръб. О

 

О Алилуя. Велик пророк се издигна между нас, и Бог посети Своя народ. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              12,21-38

В онова време:

Като излезе Исус, отиде в страните Тирски и Сидонски. И ето, една жена хананейка, излезла от онези предели, викаше и Му казваше:

„Смили се над мене, Господи, Сине Давидов! Дъщеря ми е жестоко измъчвана от бяс.“ Но Той не й отговори нито дума.

И учениците Му се приближиха, молеха Го и казваха: „Отпрати я, защото вика подир нас!“

А Той отговори, казвайки: „Аз съм пратен само при изгубените овци на Израилевия дом.“

А тя се приближи до Него, поклони Му се и каза: „Господи, помогни ми!“

А Той й отговори и каза: „Не е добре да се вземе хлябът на чедата и да се хвърля на псетата.“

Тогава тя Му каза: „Да, Господи, но и кученцата ядат от трохите, които падат от трапезата на техните господари.“

Тогава Исус й отговори и каза: „Жено, голяма е твоята вяра; нека ти бъде, както желаеш!“ И от онзи час дъщеря й оздравя.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.