XVIII седмица обикн. време – сряда – год. I – 18о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XVIII седмица – сряда

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Числа                           13,2-3а.26 – 14,1. 26-30.34-35

В онези дни: Рече Господ на Мойсей в пустинята Фаран, думайки:

„Прати от себе си люде да разгледат Ханаанската земя, която Аз давам на синовете Израилеви, по един човек от всяко коляно на бащите им изпратете, първенците измежду тях.“

И като огледаха земята, върнаха се след четиридесет дена. И като пристигнаха, дойдоха при Мойсей и Аарон и при цялото общество синове Израилеви в пустиня Фаран, в Кадес, те донесоха на тях и на целия народ отговор и показаха им плодовете от онази земя; и разказаха му и думаха: „Ходихме в земята, в която ни изпрати; в нея наистина тече мед и мляко, и ето плодовете й; но народът, който живее в онази земя, е силен и градовете са укрепени и твърде големи; там видяхме и синове Енакови; Амалик живее в южната част на земята, хетейци, иевусейци и аморейци живеят по планината, хананейци пък живеят край морето и по брега на Йордан.“

Но Халев успокояваше народа пред Мойсей, думайки: „Да идем и да я превземем, защото можем я завладя.“ А онези, които бяха ходили заедно с него, рекоха: „Не можем да отидем против този народ, защото е по-силен от нас.“

И пръснаха ужасни слухове между синовете Израилеви за земята, що бяха обгледали, и думаха: „Земята, която изходихме, за да я обгледаме, е земя, която гълта своите жители, и всички, които видяхме по нея, са много едри човеци; там видяхме исполините, Енакови синове от исполински род; ние изглеждахме пред тях като скакалци, такива бяхме и в техните очи.“ Тогава целият народ нададе вик и плака цялата онази нощ.

И рече Господ на Мойсей и Аарон, думайки: „Докога този зъл народ ще роптае против Мене? Аз чувам ропота на синовете Израилеви, който дигат против Мене. Кажи им: Жив съм Аз, казва Господ; както вие говорихте в ушите Ми, тъй ще сторя и Аз вам; и в тази пустиня ще паднат телата ви, и всички вие преброени, колкото сте на брой от двадесет години и нагоре, които роптахте против Мене, няма да влезете в земята, в която Аз с дигната ръка се клех да ви заселя, освен Халев, Йефониев син, и Исус, Навинов син, според броя на четиридесетте дни, през които обгледвахте земята, вие ще теглите за греховете си четиридесет години, година за ден, та за познаете, какво значи да бъдете оставени от Мене. Аз, Господ, казвам, а тъй и ще постъпя с целия тоя зъл народ, въстанал против Мене; в тази пустиня те всички ще погинат и ще измрат.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 105,6-7в. 13-14.21-22.23 (О: 4а)

 

О Спомни си за нас, Господи, в благоволението Си към Твоя народ

 

Съгрешихме ние с бащите си, сторихме беззаконие, извършихме неправда. Нашите бащи в Египет на разбраха Твоите чудеса. О

 

Скоро забравиха делата Му, не дочака Неговото решение. Увлякоха се от похотливост в пустинята, и изкусиха Бога в необитаемата местност. О

 

Забравиха Бога, своя Спасител, който извърши велики дела в Египет, дивни в Хамовата земя, страшни при Червено море. О

 

И щеше да ги изтреби, ако Мойсей, Неговия Избраник, не бе застанал пред Него, в пролома, да отклони яростта Му, та да ги не погуби. О

 

О Алилуя. Велик пророк се издигна между нас, и Бог посети Своя народ. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              12,21-38

В онова време:

Като излезе Исус, отиде в страните Тирски и Сидонски. И ето, една жена хананейка, излезла от онези предели, викаше и Му казваше:

„Смили се над мене, Господи, Сине Давидов! Дъщеря ми е жестоко измъчвана от бяс.“ Но Той не й отговори нито дума.

И учениците Му се приближиха, молеха Го и казваха: „Отпрати я, защото вика подир нас!“

А Той отговори, казвайки: „Аз съм пратен само при изгубените овци на Израилевия дом.“

А тя се приближи до Него, поклони Му се и каза: „Господи, помогни ми!“

А Той й отговори и каза: „Не е добре да се вземе хлябът на чедата и да се хвърля на псетата.“

Тогава тя Му каза: „Да, Господи, но и кученцата ядат от трохите, които падат от трапезата на техните господари.“

Тогава Исус й отговори и каза: „Жено, голяма е твоята вяра; нека ти бъде, както желаеш!“ И от онзи час дъщеря й оздравя.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.