XVIII седмица обикн. време – понеделник – год. II – 18о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XVIII седмица – понеделник

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на Пророк Иеремия                           28,1-17

В същата година – в началото на царуването на юдейския цар Седекия – и четвъртата година, в петия месец, Анания, Азуров син, пророк от Гаваон ми говори в дома Господен пред очите на свещениците и на целия народ, думайки:

„Тъй казва Господ Саваот, Бог Израилев: ще строша хомота на вавилонския цар: подир две години ще върна на това място всички съдове на дома Господен, които вавилонският цар Навуходоносор взе оттук и отнесе във Вавилон. И юдейският цар Иехония, Иоакимов син, и всички пленени юдеи, които отидоха във Вавилон, ще върна на това място, казва Господ, защото ще строша хомота на вавилонския цар.

И рече пророк Иеремия на пророк Анания пред очите на свещениците и пред очите на целия народ — които стояха в дома Господен – и рече пророк Иеремия: Да бъде тъй, да извърши това Господ! да изпълни Господ твоите думи, що изрече за връщане от Вавилон на това място съдовете на дома Господен и всички пленници! Само изслушай думата, която ще ти кажа, да чуеш ти, и да чуе целият народ:

„Пророците, които отдавна бяха преди мене и преди тебе, предсказаха на много земи и на големи царства война, бедствие и мор. Ако някой пророк предсказвал мир, то само тогава бивал признат за пророк, наистина изпратен от Господа, когато се е сбъдвала думата на този пророк.“

Тогава пророк Анания взе хомота от врата на пророк Иеремия и го строши. И рече Анания пред очите на целия народ тези думи: „Тъй казва Господ: Тъй ще строша хомота на вавилонския цар Навуходоносор подир две години, като го снема от врата на всички народи.“

И отиде пророк Иеремия по пътя си. И биде слово Господне към Иеремия, след като пророк Анания строши хомота от врата на пророк Иеремия: „Иди и кажи на Анания: Тъй казва Господ: ти строши дървен хомот – но ще направиш вместо него железен хомот. Защото тъй казва Господ Саваот, Бог Израилев: Железен хомот се туря на врата на всички тези народи, за да работят на вавилонския цар Навуходоносор, и те ще му служат; дори и полските зверове на него предадох.“

И рече пророк Иеремия на пророк Анания: Чуй, Анание: Господ не те е пращал, и ти лъжливо обнадеждаваш този народ. Затова тъй казва Господ: Ето, Аз ще те изхвърля от земното лице; през тази година ще умреш, понеже говори против Господа. И умря пророк Анания в онази година, в седмия месец.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 118,29.43.79.80.95.102 (О: 68в)

 

О Научи ме, Господи, на Твоите наредби.

 

Отдалечи от мене пътя на лъжата, и ми дай Твоя закон. Не отнимай съвсем от устата ми словото на истината, защото аз се уповавам на Твоите съдби. О

 

Да се обърнат към мене, които Ти се боят и които знаят Твоите откровения. Да бъде сърцето ми непорочно в Твоите наредби, за да се посрамя. О

 

Нечестивците ме причакват, за да ме убият; но аз се вдълбочавам в Твоите наредби. От твоите съдби няма да се отклоня, защото ти ме учиш. О

 

О Алилуя. Не само с хляб ще живее човек, а с всяко слово, което излиза от Божии уста. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              14,13-21

В онова време:

Като чу Исус за смъртта на Иван Кръстителя, замина оттам на кораб в пусто място насаме; а народът, като узна, тръгна подире Му пешком от градовете. И като излезе Исус, видя много народ; смили се над тях и изцели болните им.

А на мръкване приближиха се до Него учениците Му и рекоха:

„Тук мястото е пусто, и времето вече напредна; разпусни народа, за да идат по селата и си купят храна.“

Но Исус им рече: „Няма нужда да отиват; дайте им вие да ядат.“

А те Му казват: „Ние имаме само пет хляба и две риби.“

Той рече: „Донесете Ми ги тука.“

И след като заповяда на народа на насяда на тревата, взе петте хляба и двете риби, погледна към небето, благослови и, като разчупи, даде хлябовете на учениците, а учениците – на народа. И ядоха всички и се наситиха; и дигнаха останали къшеи дванайсет пълни коша.

А ония, които ядоха, бяха около пет хиляди души, освен жени и деца.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.