XVIII седмица обикн. време – понеделник – год. I – 18о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XVIII седмица – понеделник

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Числа                           11,4в-15

В онези дни:

Израилевите синове думаха: „Кой ще ни нахрани с месо? Помним рибата, която ядехме даром в Египет, краставиците и пъпешите, и лука, и праза, и чесъна. А сега душата ни линее: освен манна, нищо няма пред очите ни.“

А манната приличаше на кориандрово семе и изглеждаше като бдолах. Народът ходеше да я събира и я мелеше с хромели или я тълчеше в чутори, и вареше в котли, та правеше от нея питки; по вкус тя приличаше на питки, приготвени с елей. И когато нощем падаше роса върху стана, тогава падаше и манна върху него.

Мойсей чуваше, че народът плаче в челядите си, всеки пред вратата на шатрата си; и гневът Господен силно се разпали, и на Мойсей стана мъчно. И рече Мойсей на Господа:

„Защо мъчиш този народ? и защо не намерих милост пред очите Ти, та сложи върху ми бремето на целия този народ, и нима аз съм го родил, та ми казваш: Носи го на ръце, както бавачката носи детето, до земята, която Ти бе с клетва обещал на отците му? Откъде да взема месо, та да дам на целия този народ? Защото те плачат пред мене и казват: „Дай ни месо да ядем! Сам аз не мога да нося целия този народ, защото е тежък за мене. Щом тъй постъпваш с мене, по-добре ме убий, ако съм придобил милост пред Твоите очи, та да не гледам злочестината си.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 80,12-13.14-15.16-(7 (О: 12а)

 

О Радостно пейте на Бога, нашата твърдина.

 

Моят народ не слушаше гласа Ми, и Израил Ми се не покоряваше. Затова Аз ги оставих на техните упорити сърца, нека ходят по своите помисли. О

 

О, да беше Ме слушал Моят народ, и Израил да ходеше в Моите пътища! Щях веднага да смиря техните врагове, и да обърна ръката Си против техните потисници. О

 

Онези, които мразят Господа, щяха да Ми се подмилкват, а тяхното добруване би се продължило за винаги; щях да ги храня с тлъста пшеница и щях да ги насищам с мед от скала. О

 

О Алилуя. Не само с хляб ще живее човек, а с всяко слово, което излиза от Божии уста. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              14,13-21

В онова време:

Като чу Исус за смъртта на Иван Кръстителя, замина оттам на кораб в пусто място насаме; а народът, като узна, тръгна подире Му пешком от градовете. И като излезе Исус, видя много народ; смили се над тях и изцели болните им.

А на мръкване приближиха се до Него учениците Му и рекоха:

„Тук мястото е пусто, и времето вече напредна; разпусни народа, за да идат по селата и си купят храна.“

Но Исус им рече: „Няма нужда да отиват; дайте им вие да ядат.“

А те Му казват: „Ние имаме само пет хляба и две риби.“

Той рече: „Донесете Ми ги тука.“

И след като заповяда на народа на насяда на тревата, взе петте хляба и двете риби, погледна към небето, благослови и, като разчупи, даде хлябовете на учениците, а учениците – на народа. И ядоха всички и се наситиха; и дигнаха останали къшеи дванайсет пълни коша.

А ония, които ядоха, бяха около пет хиляди души, освен жени и деца.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.