XVIII седмица обикн. време – петък – год. II – 18о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XVIII седмица – петък

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на Пророк Наум                           1,15; 2; 3,1-3.6-7

Ето, по планините са стъпките на благовестника, който възвестява мир. Празнувай, Юдейо, твоите празници, изпълнявай оброците си, защото по тебе няма вече да минава нечестивият; той е съвсем унищожен.

Защото Господ ще възстанови величието на Яков, както величието на Израил, понеже ги опустошиха опустошители и лозовите им пръчки изтребиха.

Горко на кървавия град! Той е пълен с измама и убийство; не престава него грабежът. Чува се плющене на бич и трясък от въртя­щи се колела, цвилене на кон и тропот от скачаща колесница. Припка конница, бляска меч, и блещят копия! Много убити и купища трупове! Труповете край нямат – препъват се о тях.

Ще нахвърлям върху ти мръсотии, ще те направя презрена, и на позор ще те изложа. И всеки, щом те види, ще побегне от тебе и ще каже: „Разорена е Ниневия! Кой ще я пожали? Де ще намеря утешители за тебе?“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 32,35сд-36ав.39авсд.41 (О: 39с)

 

О Аз моря и Аз съживявам.

 

Денят на загниването им е близък, скоро ще настъпи приготвеното за тях. Господ ще съди Своя народ, и ще се смили над рабите Си. О

 

Вижте сега, че това съм Аз, Аз съм и няма Бог освен Мене: Аз моря и съживявам; Аз ранявам и Аз церя. О

 

Когато изостря бляскавия си меч, и ръката Ми приеме съд, ще отмъстя на враговете Си, и ще отплатя на онези, които Ме мразят. О

 

О Алилуя. Блажени преследваните заради правда, защото тяхно е царството Божие. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              16,24-28

В онова време: Исус каза на учениците Си:

„Ако някой иска да върви след Мене, нека се отрече от себе си, да вземе кръста Си и Ме последва; защото, който иска да спаси душата си, ще я погуби; а който изгуби душата си заради Мене, ще я намери; защото каква полза за човека, ако придобие цял свят, а повреди на душата си? Или какъв откуп ще даде човек за душата си?

Защото ще дойде Син Човеческий в славата на Отца Си със Своите Ангели, и тогава ще въздаде всекиму според делата му. Истина ви казвам: Тук стоят някои, които няма да вкусят смърт, докле не видят Сина Човечески да иде в царството Си.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.