XVIII седмица обикн. време – вторник – год. II – 18о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XVIII седмица – вторник

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на Пророк Иеремия                           30,1-2.12-15.18-22

Слово, което биде към Иеремия от Господа: „Тъй казва Господ, Бог Израилев: „Напиши си на книга всички думи, що ти говорих.“

Защото тъй казва Господ: „Раната ти е неизлечима, язвата ти е жестока; никой не се грижи за твоето дело, за да излекува раната ти;

за тебе няма лекарство. Всички твои приятели те забравиха, не те търсят; защото Аз те ударих с неприятелски удари, със жестоко наказание за многото твои беззакония, понеже твоите грехове се умножиха. Защо викаш ти от раните си? Неизличима е твоята болка. За многото твои беззакония ти сторих това, понеже твоите грехове се умножиха.“

Тъй казва Господ: „Ето, ще върна пленените от шатрите на Яков, и ще се смиля над селищата му – и градът пак ще бъде построен на своя хълм, и храмът ще бъде възстановен, както си беше; и ще се ди­гне от тях благодарност и глас на веселящи се. И Аз ще ги размножа – и не ще се намаляват; и ще ги прославя – и не ще бъдат унижени. И синовете му ще бъдат, както преди, и събранието му ще предстои пред Мене, и ще накажа всичките му притеснители. И ще излезе из самия него вожд, и владетелят му ще произлезе изсред него; и Аз ще го привлека, и ще дойде при Мене. Защото кой се решава сам от себе си да се приближи до Мене?“ казва Господ.

„И вие ще бъдете Мой народ, и Аз ще ви бъде Бог.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 101,16-18.19-21.29 и 22-23 (О: 17)

 

О Господ съгради Сион, и се яви в славата Си.

 

Народите ще се убоят от името на Господа, и всички земни царе – от Твоята слава. Защото Господ ще съгради Сион, и ще се яви в славата Си. Ще погледне милостиво към молитвата на безпомощните, и не ще пре­зре молбите им. О

 

Ще се запише това за следващия род, и идещето поколение ще възхвали Господа. Защото Той надникна от светата Си височина, от небесата Господ погледна на земята; за да чуе стоновете на затворниците, да освободи синовете от смъртта. О

 

Синовете на Твоите раби ще живеят, и потомството им ще се утвърди пред Твоето лице, за да разгласят името господне на Сион и хвалата Му в Йерусалим; когато се съберат народи и царствата заедно да служат на Господа. О

 

О Алилуя. Учителю, Ти си Син Божи, Ти си цар Израилев. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              14,22-36

След като народът се нахрани, Исус накара учениците Си да влязат в кораба и да минат преди Него насреща, докле Той разпусне народа. И като разпусна народа. Той се качи на планината, за да се помо­ли насаме; И вечерта остана там самичък. А корабът вече беше сред морето, и вълните го блъскаха, защото вятърът беше противен.

И на четвърта стража през нощта отиде Исус при тях, като ходеше по морето. А учениците, като го видяха да ходи по морето, смутиха се и казваха: „Това е привидение.“ И от страх извикаха.

Но Исус веднага заговори с тях и рече: „Дерзайте! Аз съм, не бойте се.“

Петър отговори и Му рече: „Господи, ако си Ти, позволи ми да дойда при Тебе по водата.“

А Той рече: „Дойди.“

И като излезе от кораба, Петър тръгна по водата, за да иде при Исуса. Но, като видя силния вятър, уплаши се и, като взе да потъва, извика: „Господи, избави ме!“

Исус веднага простря ръка, хвана го и му каза: „Маловерецо, защо се усъмни?“

И щом влязоха в кораба, вятърът утихна. А ония, които бяха в кораба, приближиха се, поклониха Му се и казаха: „Наистина си Божий Син.“

И като преплуваха, пристигнаха в земята генесаретска. Жителите на онова място, като Го познаха, разпратиха по цялата оная околност, и донесоха при Него всички болни; и Го молеха да се допрат поне до полата на дрехата Му. И които се допряха, изцериха си.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.