XVIII седмица обикн. време – вторник – год. I – 18о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XVIII седмица – вторник

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Числа                           12,1-13

В онези дни:

Мариам и Аарон укоряваха Мойсей поради жената етиопка, която бе взел, защото се бе оженил за етиопка – и казаха: „Само на Мойсей ли говори Господ? Не говори ли Той и на нас?“ И Господ чу това.

А Мойсей беше най-кроткият човек между всички човеци на земята. И рече Господ тутакси на Мойсей, Аарон и Мариам: „Излезте вие трима пред скинията на събранието!“

Те излязоха и тримата. И слезе Господ в облачен стълб, па застана при входа на скинията, и повика Аарон и Мариам, и те излязоха и двамата. И рече: „Чуйте Моите думи: Ако между вас има пророк Господен, Аз му се явявам във видение, на сън говоря с него. Не е тъй обаче с Моя раб Мойсей – той е верен в целия Ми дом; Аз говоря с него уста с уста, и явно, а не с гатанки, и той вижда образа на Господа;

а вие как се не побояхте да укоряват Моя раб Мойсей?“ И разпали се гневът на Господа против тях, и Той се оттегли. Оттегли се и облакът от скинията, и ето, Мариам беше обрината от проказа, като със сняг.

Аарон погледна Мариам, и ето, тя в проказа. И рече Аарон на Мойсей: „Господарю мой, не смятай нам за грях, дето постъпихме глупаво и съгрешихме; недей допуща да стане тя като мъртвородено дете, чието тяло, когато то излиза от майчината си утроба, наполо­вина е вече изтляло.“ И викна Мойсей към Господа, думайки: „Боже, изцери я!“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 50,3-4.5-6.12-13 (О: срв Зс)

 

О Смили се, Господи, защото съгрешихме.

 

Помилвай ме. Боже, по милостта си; и по многото си щедрости заличи беззаконието ми. напълно ме умий от моята вина и очисти ме от моя грях. О

 

Защото беззаконието си аз съзнавам и моят грях е винаги пред мене. Пред Тебе едничкия съгреших и, що е лошо, пред Тебе извърших, тъй че Ти си справедлив в Твоята присъда; безукорен, когато съдиш. О

 

Сърце чисто създай в мене. Боже, и несломим дух обнови в мене. Не ме отхвърляй от лицето Си и светия Твой дух не отнемай от мене. О

 

О Алилуя. Учителю, Ти си Син Божи, Ти си цар Израилев. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              14,22-36

След като народът се нахрани, Исус накара учениците Си да влязат в кораба и да минат преди Него насреща, докле Той разпусне народа. И като разпусна народа. Той се качи на планината, за да се помо­ли насаме; И вечерта остана там самичък. А корабът вече беше сред морето, и вълните го блъскаха, защото вятърът беше противен.

И на четвърта стража през нощта отиде Исус при тях, като ходеше по морето. А учениците, като го видяха да ходи по морето, смутиха се и казваха: „Това е привидение.“ И от страх извикаха.

Но Исус веднага заговори с тях и рече: „Дерзайте! Аз съм, не бойте се.“

Петър отговори и Му рече: „Господи, ако си Ти, позволи ми да дойда при Тебе по водата.“

А Той рече: „Дойди.“

И като излезе от кораба, Петър тръгна по водата, за да иде при Исуса. Но, като видя силния вятър, уплаши се и, като взе да потъва, извика: „Господи, избави ме!“

Исус веднага простря ръка, хвана го и му каза: „Маловерецо, защо се усъмни?“

И щом влязоха в кораба, вятърът утихна. А ония, които бяха в кораба, приближиха се, поклониха Му се и казаха: „Наистина си Божий Син.“

И като преплуваха, пристигнаха в земята генесаретска. Жителите на онова място, като Го познаха, разпратиха по цялата оная околност, и донесоха при Него всички болни; и Го молеха да се допрат поне до полата на дрехата Му. И които се допряха, изцериха си.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.