XVIII седмица обикновено време – неделя год. В – 18огВ

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XVIII седмица – неделя

Година В

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Изход                           16,2-4.12-15

В онези дни:

И заропта цялото общество Израилеви синове срещу Мойсей и Аарон в пустинята, и рекоха им Израилевите синове: „О, да бяхме умрели от ръката Господня в Египетската земя, когато седехме при котлите с месо, когато ядехме хляб до насита! Защо вие ни доведохте в тази пустиня, за да уморите от глад цялото това множество?“

И рече Господ на Мойсей: „Ето, ще направя да вали хляб от небето; и нека народът излиза всеки ден и събира, колкото му е потребно за през деня, за да го изпитам, ще постъпва ли по Моя закон или не.“

Аз чух ропота на Израилевите синове: „Кажи им: вечер ще ядете месо, а сутрин ще се насищате с хляб и ще познаете, че Аз съм Господ, Бог ваш.“

Вечерта долетяха пъдпъдъци и покриха стана, а на сутринта бе паднала роса около стана. Росата се вдигна, и ето, по лицето на пустинята нещо дребно, зърнесто, ситно като скреж по земята. Като видяха Израилевите синове, думаха един на друг: „Манна?“, което значи: „Какво е това?“

Защото не знаеха, що е то. И Мойсей им каза: „Това е хлябът, който ви даде Господ за храна.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 77,3 и 4вс.23-24.25 и 54 (О: 24в)

 

О Господ им даде хляб от небето.

 

Каквото сме чули и узнали, и каквото са ни разказвали отците ни, като разгласяме на идещия род славата Му, и чудесата, които Той стори. O

 

Той заповяда на облаците отгоре и отвори вратите на небето; та ги одъжди с манна за храна, и даде им хляб небесен. О

 

Хляб ангелски яде човек; Той им прати храна досита. И ги доведе в светата Своя област, на тази планина, която десницата Му бе придобила. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяните                          4,17.20-24

Братя:

Това, прочее, ви говоря и за свидетел призовавам Господа: да не постъпвате вече, както постъпват и останалите езичници по суетата на ума си.

Но вие не тъй познахте Христа, щом наистина сте чули за Него и в Него сте се научили, както е истината в Исуса, да отхвърлите от себе си Вехтия според предишното ви живеене човек, който изтлява в пре-лъстителни похоти, да се обновите с духа на своя ум и да се облечете в новия човек, създаден по Бога в правда и светост на истината.

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Не само с хляб живее човек, а с всяко слово, което излиза от Божии уста. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Йоан.              6,24-35

В онова време:

Когато народът видя, че там няма Исуса, нито учениците Му, влезе в кораби и преплува в Капернаум, да дири Исуса. И като Го намериха отвъд морето, рекоха Му: „Рави, кога дойде тук?“

Исус им отговори и рече: „Истина, истина ви казвам: Дирите Ме не за това, че видяхте чудеса, но за това, че ядохте от хлябовете и се наситихте. Трудете се не за храна тленна, а за храна, която пребъдва до живот вечен и която ще ви даде Син Човеческий; защото върху Него е положил Своя печат Отец Бог.“

Тогава Го попитаха: „Какво да правим, за да извършваме делата Божии?“

Исус им отговори и рече: „Делото Божие е това – да повярвате в Оня, когото е Той пратил.“ А те му рекоха: „Каква личба даваш, за да видим и Ти повярваме? Какво вършиш? Бащите ни ядоха мана в пустинята, както е писано: „Хляб от небето им даде да ядат.“

А Исус им рече: „Истина, истина ви казвам: не Мойсей ви даде хляба от небето, а Моят Отец ви дава истинския хляб от небето. Защото Божият хляб е Онзи, който слиза от небето и дава живот на света.“

А те Му казаха: „Господи, давай ни всякога тоя хляб.“

Исус им рече: „Аз съм хлябът на живота; който дохожда при Мене, няма да огладнее; и който вярва в Мене, няма да ожаднее никога.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.