XVIII седмица обикновено време – неделя год. А – 18огА

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XVIII седмица – неделя

Година А

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на Пророк Исаия                           55,1-3

Това казва Господ:

„Вие, които жадувате, дойдете всички при водите, и които нямате сребро, дойдете, купувайте и яжте; дойдете купувайте без сребро и без никаква плата вино и мляко.

Защо да давате сребро за онова, що не е хляб, и припечеленото си – за това, що не насища? Послушайте ме внимателно и яжте, що е добро, и душата ви да се наслади с тлъстина.

Приклонете ухо и дойдете при Мене; послушайте, и душата ви ще бъде жива – и ще ви дам завет вечен, неизменните милости, обещани на Давид.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 144,8-9.15-16.17-18 (О: спв 16)

 

О Отваряш ръката си, Господи, и ни насищаш.

 

Щедър и милостив е Господ, дълготърпелив и многомилостив. Благ е Господ към всички и Неговите щедрости са върху всичките Му дела. O

 

Очите на всички се на Тебе уповават, и Ти им даваш тяхната храна своевременно. Отваряш ръката Си, и насищаш всичко, що живее по благоволение. О

 

Праведен е Господ във всичките си пътища, и свет във всичките си дела. Близо е Господ към всички, които Го призовават, към всички, които Го с истина призовават. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до римляни                          8,35.37-39

Братя:

Кой ще ни отлъчи от любовта Христова? Скръб ли? Притеснение ли? Гонение ли? Глад ли? Или голотия, опасност ли, или меч?

Но във всичко това сдържаме преголяма победа чрез Оня, който ни възлюби. Защото аз съм уверен, че ни смърт, нито живот, ни Ан­гели, ни Власти, нито Сили, ни настояще, нито бъдеще, ни височина, ни дълбочина, нито друга някоя твар не ще може да ни отлъчи от любовта Божия в Христа Исуса, нашия Господ.

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Не само с хляб живее човек, а с всяко слово, което излиза от Божии уста. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              14,13-21

В онова време:

Като чу Исус за смъртта на Иван Кръстителя, замина оттам на кораба в пусто място насаме; а народът, като узна, тръгна подире Му пешком от градовете. И като излезе Исус, видя много свят; и смили се над тях и изцели болните им.

А на мръкване приближиха се до Него учениците Му и рекоха:

„Тук мястото е пусто, и времето вече напредна; разпусни народа, за да идат по селата и си купят храна.“

Но Исус им рече: „Няма нужда да отиват; дайте им вие да ядат.“

А те Му казват: „Ние имаме само пет хляба и две риби.“

Той рече: „Донесете Ми ги тука.“

И, след като заповяда на народа на насяда на тревата, взе петте хляба и двете риби, погледна към небето, благослови и, като разчупи, даде хлябовете на учениците, а учениците – на народа. И ядоха всички и се наситиха; и дигнаха останали къшеи дванайсет пълни коша.

А ония, които ядоха, бяха около пет хиляди души, освен жени и деца.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.