XVIII седмица обикновено време – неделя год. С – 18огС

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XVIII седмица – неделя

Година С

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Кохелет                       1,2; 2,21-23

Суета на суетите, каза Еклисиаст; суета на суетите – всичко е суета. Защото един човек се труди мъдро, със знание и успех, и трябва да предаде всичко на човек, който не се е трудил за това – като да е негов дял. И това е суета и зло голямо. Защото какво ще има човек от всичкия си труд и грижа на сърцето си, задето се труди под слънцето? Понеже всичките му дни са скърби, а трудовете му – безпокойство; дори и нощем сърцето му не знае покой; и това е суета!

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 94,1-2.6-7.8-9 (О: 8)

 

О О, да бяхте сега послушали Неговия глас: „Не ожесточавайте сърцето си“.

 

Дойдете да запеем на Господа, да възкликнем към Бога на нашето спасение. Да застанем пред лицето Му със славословие, с песни да възкликнем към Него. O

 

Дойдете да се поклоним и да припаднем да преклоним колена пред лицето на Господа, нашия Творец, защото Той е Бог наш, и ние сме народ от Неговото паство и овци под Неговите ръце. О

 

О, да бяхте послушали днес гласа Му: „Не ожесточавайте сърцето си, както в Мерива, както в деня на изкушението в пустинята, където Ме изкушаваха вашите бащи: изпитваха Ме и видяха Моето дело.“ О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от Посланието на Свети Павел Апостол до колосяни                      3,1-5,9-11

Братя:

Ако сте възкръснали заедно с Христа, търсете онова, що е горе, дето Христос седи отдясно на Бога; за небесното мислете, а не за земното. Защото вие умряхте, и вашият живот е скрит с Христа в Бога;

а кога се яви Христос, вашият живот, тогава и вие ще се явите с Него в слава.

И тъй, умъртвявайте земните си членове, сиреч пороците: блудство, нечистота, страст, лоша похот и користолюбието, което е идолослужение.

Не се лъжете един други, след като съблякохте вехтия човек заедно с делата му и се облякохте в новия, който се обновява в познанието, по образа на своя Създател; дето няма ни елин, ни юдеин, ни обрязване, ни необрязване, ни варварин, ни скит, ни роб, ни свободник, а всичко и във всичко е Христос.

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Блажени бедните по дух, защото тяхно е царството небесно. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              12,13-21

В онова време:

Някой от народа рече на Исуса: „Учителю, кажи на брата ми, да раздели с мене наследството.“

А Той му рече: „Човече, кой Ме е поставил да ви съдя или деля?“

При това им рече: „Гледайте и се пазете от користолюбие, защото животът на човека не се състои в това да преумножава имотите си.“

И каза им притча, като рече: „На един богат човек нивата се бе много обродила; и той размишляваше в себе си и казваше: „Какво да направя? Няма де да събера плодовете си?“ И рече: „Това ще сторя; ще съборя житниците си и ще съградя по-големи, и ще събера там всичките си храни и благата си. И ще кажа на душата си: Душо, имаш много блага, приготвени за много години: почивай, яж, пий, весели се.“

Но Бог му рече: „Безумнико, нощес ще ти поискат душата; а това, що си приготвил, кому ще остане?“

Тъй бива с тоя, който събира имане за себе си, а не богатее в Бога.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.