XVIII обикновена седмица литургия

XVIII СЕДМИЦА ПРЕЗ ГОДИНА

 

Входен Антифон                                                   Пс 69, 2. 6

Побързай, Боже да ме избавиш; побързай Господи, да ми помогнеш. Ти си помощ моя и избавител мой, Господи, не се забавяй!

В неделя казва се Слава

 

Колекта

Помогни, всемогъщи Боже, на Твоите верни и дари на моле­щите се Твоята неизчерпаема благост, и в тези, които Те приз­на­ват за Творец и Вожд, запази живота, който си възобно­вил. Чрез нашия Господ Исус Христос, Твоя Син, който е Бог и с Те­бе живее и царува в единство със Светия Дух, през всички ве­кове на вековете.


А Боже, който в състрадаиието на твоя Син спрямо бедните и страдащите проявяваш твоята бащинска благост, стори умноженият хляб от твоето провидение да бъде преломяван в любовта и участието в твоите свети тайни ни подготви за диалог и служение спрямо всички люде. Чрез нашия Господ Исус Христос…

В Боже, който проверяваш на труда на човека безмерните богатства на сътворението, стори да не липсва никога на масата на всяко твое чадо хляба и’ пробуди в нас желанието към твоето слово, за да мо~ем да наситим глада за истината, която си поставил в сърцето ни. Чрез нашия Господ Исус Христос…

С Боже, начало и края на всички неща, който в Христа, твоя Син, ни призва да притежаваме царството, стори, работейки със собствените сили за овладяване на земята, да не позволим да бъдем завладени от алчността и себелюбието, а да търсим винаги онова, което има стойност пред тебе. Чрез нашия Господ Исус Христос…


Над даровете

Молим Ти се, милосърдни Боже, освети в добротата си, тези да­рове, и след като приемеш приношението на духовната жерт­ва, направи и нас самите вечен дар за Тебе. Чрез Христa на­шия Господ.

 

Причастен Антифон                                  Ив. 6, 20

Господи, ти ни даде небесен хляб, който има всякаква наслада, и всякакви приятности.

 


А Срв Мт 14,19

Исус взе петте хляба и двете риби, даде ги на учениците си, а учениците ги раздадоха на народа.

В Ив 6,35

„Аз съм хлябът на живота“, казва Господ; Който подхожда при Мене, няма да огладнее, и който вярва в Мене, няма да ожаднее.“

С Срв Лк

12,33 „Пригответе си съкровища на небесата“ казва Господ.


Следпричастна

Боже, наш Отче, придружавай с постоянната си закрила тези, които възобнови с небесния Хляб, и понеже не преставаш да ги подкрепяш, направи ги достойни за вечното спасение. Чрез Христa нашия Господ.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.