XVII седмица обикн. време – четвъртък – год. I – 17о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XVII седмица – четвъртък

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Изход                          40,16-19.32-36

В онези дни:

Мойсей стори всичко, както му бе заповядал Господ. И тъй, в първия месец на втората година, в първия ден на месеца, бе сглобена скинията. И сглоби Мойсей скинията, тури подножките й, постави дъските й, намести върлините, изправи стълбовете й, разпъна покривката над скинията и тури покривалото върху покривката, както Господ бе заповядал на Мойсей. И взе, та тури откровението на ковчега, и провря върлините в гривните на ковчега и тури върху ковчега очищи-лището; внесе ковчега в скинията, окачи завесата и закри ковчега на откровението, както Господ бе заповядал.

Тогава облакът покри скинията на събранието, и слава Господня изпълни скинията. И Мойсей не можеше да влезе в скинията на събранието, защото облакът я осеняваше, и слава Господня изпълваше скинията. Колчем се дигнеше облакът от скинията, Израилевите синове потегляха през всичките си пътувания; ако се не дигнеше облакът, те не тръгваха, докле не се вдигне. Защото облакът Господен стоеше над екинията денем, а нощем имаше над нея огън пред очите на целия дом Израилев през всичките им пътувания.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 83,3.4.5-6а и 8а (О: 2)

 

О Колко са мили Твоите жилища, Господи на силите.

 

Копнее душата ми и чезне за Господните двори, сърцето и плътта ми с възторг се стремят към живия Бог. О

 

И птичка си намира жилище, и гургулица – гнездо, дето да положи пилците си: при Твоите олтари, Господи на силите, Царю мой и Боже мой. О

 

Блажени, които живеят в дома Ти, те непрестанно ще Те хвалят. Блажен човек, чиято сила е в Тебе. Минавай от сила в сила. О

 

Защото един ден в Твоите двори е по-добър от хиляди дни, желая по-добре да бъда при прага на Божия дом, отколкото да живея в шатрите на нечестието. О

 

О Алилуя. Отвори, Господи, сърцето ни, за да внимаваме на думите на Твоя Син. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              13,47-53

„Царството небесно прилича още на мрежа, хвърлена в морето и хванала всякакви риби, която, като се напълни, изтеглиха на брега и седнаха, та събраха добрите в съдове, а лошите изхвърлиха вън. Тъй ще бъде при свършека на света: ще излязат ангелите и ще отлъчат злите измежду праведните, и ще ги хвърлят в огнената пещ; там ще бъде плач и скърцане със зъби.

„Разбрахте ли всичко това?“

Те Му казват: „Да, Господи!“

А Той им рече: „Затова всеки книжник, който се е учил за царството небесно, прилича на стопанин, който изнася из своята съкровищница ново и старо.“

И когато свърши Исус тия притчи, замина си оттам.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.