XVII седмица обикн. време – събота – год. II – 17о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XVII седмица – събота

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на Пророк Иеремия                           26,11-16.24

В онези дни:

Свещениците и пророците рекоха тъй на князете и на целия народ: „Този човек трябва да бъде осъден на смърт, защото пророкува против този град, както чухте с ушите си?“

И рече Иеремия на всички князе и на целия народ: „Господ ме прати да пророкувам против този дом и против този град всички тези думи, що чухте. И тъй, оправете вашите пътища и вашите дела и послушайте гласа на Господа, вашия Бог, и Господ ще отмени бедствието, което изрече против вас. А колкото – за мене, ето, аз съм във ваши ръце; правете с мене, каквото ви се стори добро и справедливо; само знайте добре, че, ако ме умъртвите, невинна кръв ще вземете върху себе си и върху този град и върху жителите му; защото наистина Господ ме прати при вас да кажа на ушите ви всички тези думи.“

Тогава князете и целият народ рекоха на свещениците и на пророците: „Този човек не подлежи на смъртна присъда, защото той ни говори в името на Господа, нашия Бог.“

Но ръката на Сафановия син Ахикам опази Иеремия и не го даде в ръцете на народа да го убие.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 68,15-16.30-31.33-34. (О: срв 14)

 

О Във време благоприятно, чуй ме, Господи

 

Извади ме из тинята, за да не затъна; да се избавя от онези, които ме мразят, и от дълбоките води. Да не ме завлече водното течение, да не ме погълне бездната; да не затвори над мене пропастта своята уста. О

 

Аз пък съм беден и страдам; Твоята помощ, Боже, да ме въздигне. Ще славя името на Бога в песни, ще Го превъзнасям в славословие. О

 

Ще видят това страдащите и ще се зарадват; търсете Бога, и ще оживее сърцето ви. Защото Господ слуша бедните и не пренебрегва Своите затворници. О

 

О Алилуя. Блажени преследваните заради правда, защото тяхно е царството небесно. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              14,1-12

В онова време Ирод, четвъртовластник, чу мълвата за Исуса и рече на своите служащи: „Това е Иван Кръстител; той е възкръснал от мъртвите, та затова стават чрез него чудеса.“

Защото Ирод, като хвана Иван, върза го и хвърли в тъмница заради Иродиада, жената на Филип, понеже Иван му казваше: „Не бива да я имаш.“ И искаше да го убие, ала се боеше от народа, понеже го имаха за Пророк.

А когато празнуваха деня на Иродовото рождение, дъщерята Иродиадина игра пред събраните и угоди на Ирод; затова той с клетва й обеща да даде, каквото и да поиска. А тя, поучена от майка си, каза:

„Дай ми тук на блюдо главата на Иван Кръстителя.“ И натъжи се царят; но заради клетвата и сътрапезниците си заповяда да й я дадат. И проводи, та отсякоха главата на Иван в тъмницата. И донесоха главата му на блюдо и дадоха на девойката, а тя я занесе на майка си.

А учениците му, като дойдоха, дигнаха тялото му, и го погребаха;

и отидоха, та обадиха на Исуса.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.