XVII седмица обикн. време – събота – год. I – 17о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XVII седмица – събота

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Левит                           25,1.8-17

Говори още Господ на Мойсей на планината Синай, думайки:

„Изброй си седем съботни години, седем пъти по седем години, за да ти излезат в седемте съботни години четиридесет и девет години и да затръби с тръба в седмия месец, в десетия ден от месеца, в деня Очищение затръбете с тръба по цялата ваша земя; и осветете петдесе­тата година и обявете свобода по земята на всичките й жители: това . да ви бъде юбилей; и всеки да се върне във владението си, и всеки да се върне между племето си. Петдесетата година да ви бъде юбилей: не сейте и не жънете онова, което израсте само на земята, и не обирайте гроздето от нерязаните й лози, защото това е юбилей: свещен да бъде той за вас; от нивата яжте произведенията й.

В юбилейната година всеки да се върне във владението си. Ако продаваш нещо на ближния си, или купуваш нещо от ближния си, не се онеправдавайте един други; ти си купуваш от ближния според броя на годините след юбилея, и след броя на годините на прихода той трябва да ти продава. Ако остават много години, дигни цената, ако остават малко години, смали цената, защото той ти продава жетвата за известно число години.

Не се онеправдавайте един други; бой се от твоя Бог, защото Аз съм Господ, Бог ваш.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 66,2-3.5.7-8. (О: 4)

 

О Да Те възхвалят народите. Боже, да Те възхвалят всички народи.

 

Боже, бъди милостив към нас и ни благослови; осветли ни с лицето Си. За да познаят на земята Твоя път, по всички народи Твоето спасение. О

 

Да се веселят и да се радват племената, защото Ти съдиш народите справедливо и на земята управляваш племената. О

 

Земята даде своя плод; да ни благослови Бог, нашият Бог: Да ни благослови Бог, и да се убоят от Него всички земни краища. О

 

О Алилуя. Блажени преследваните заради правда, защото тяхно е царството небесно. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              14,1-12

В онова време Ирод, четвъртовластник, чу мълвата за Исуса и рече на своите служащи: „Това е Иван Кръстител; той е възкръснал от мъртвите, та затова стават чрез него чудеса.“

Защото Ирод, като хвана Иван, върза го и хвърли в тъмница заради Иродиада, жената на Филип, понеже Иван му казваше: „Не бива да я имаш.“ И искаше да го убие, ала се боеше от народа, понеже го имаха за Пророк.

А когато празнуваха деня на Иродовото рождение, дъщерята Иродиадина игра пред събраните и угоди на Ирод; затова той с клетва й обеща да даде, каквото и да поиска. А тя, поучена от майка си, каза:

„Дай ми тук на блюдо главата на Иван Кръстителя.“ И натъжи се царят; но заради клетвата и сътрапезниците си заповяда да й я дадат. И проводи, та отсякоха главата на Иван в тъмницата. И донесоха главата му на блюдо и дадоха на девойката, а тя я занесе на майка си.

А учениците му, като дойдоха, дигнаха тялото му, и го погребаха;

и отидоха, та обадиха на Исуса.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.