XVII седмица обикн. време – сряда – год. II – 17о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XVII седмица – сряда

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на Пророк Иеремия                          15,,10.16-21

Горко ми, моя майко, задето ме роди човек, който се препира и кара с цяла земя! Никому не съм давал под лихва, и на мене никой не е давал, а всички ме проклинат.

Намерих Твоите думи и ги погълнах:, и Твоето слово ми биде за радост и веселие на сърцето; защото Твоето име е призовано върху мене, Господи, Боже Саваот.

Не съм седял в събрание на шегобийци и не се веселих: под тежката върху мене Твоя ръка седях самин, защото Ти ме бе изпълнил с негодувание. Защо е тъй дълготрайна болката ми, и раната ми тъй неизцерима, че се не поддава на лекуване? Нима Ти ще бъдеш за мене като лъжлив извор, като неверна вода?

На това тъй рече Господ: „Ако се обърнеш, ще те възстановя, и ще стоиш пред лицето Ми; и ако извлечеш скъпоценно от нищожно, ще бъдеш като Моите уста. Те сами ще се обръщат към тебе, а не ти ще се обръщаш към тях. И ще направя за този народ силна медна стена; те ще воюват против тебе, ала не ще те надвият, защото Аз съм с Тебе, за да те спасявам и избавям, казва Господ. И ще те спася от ръцете на притеснителите.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 58, 2-3,4-5а,10-1.17.18 (О: 19д)

 

О Бог е мое прибежище в деня на моето нещастие.

 

Избави ме от враговете ми. Боже мой, защити ме от въстаналите против мене. Избави ме от онези, които вършат беззаконие; спаси ме от кръвниците. О

 

Защото, ето, те дебнат душата ми; събират се против мене силните. Без престъпление и без грях от моя страна, Господи. О

 

Силата е у тях, но аз към Тебе прибягвам, защото, Боже, Ти си мой застъпник. Моят Бог, който ме милва, ще ме превари; Бог ще ми даде да гледам на моите врагове. О

 

Аз пък ще възпявам Твоята сила, и от ранни зори ще прогласям Твоята милост. Защото Ти ми беше защита, и прибежище в деня на моето нещастие. О

 

Сило моя. Тебе ще възпявам, защото Бог е мой застъпник, мой Бог, който ме милва. О

 

О Алилуя. Аз ви нарекох приятели, казва Господ, защото ви известих всичко, което съм чул от Отца Си. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              13,44-45

В онова време: Исус каза на народа:

„Царството небесно прилича още на имане, скрито в нива, което човек намери и укри, и от радост за него отива, та продава всичко, що има, и купува тая нива.

Царството небесно прилича още на търговец, който търси хубави бисери, и като намери един скъпоценен бисер, отиде, та продаде всичко, що имаше, и го купи.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.