XVII седмица обикн. време – сряда – год. I – 17о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XVII седмица – сряда

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Изход                           34,29-35

Когато Мойсей слизаше от планината Синай и държеше в ръце двете плочи на откровението, не знаеше, че лицето му изпуща зари, понеже Бог бе говорил с него. Аарон и всички Израилеви синове видяха Мойсей, и ето, лицето му светеше, и те се бояха да се приближат към него. Тогава Мойсей ги повика, и дойдоха при него, Аарон и всички началници на народа, и Мойсей говореше с тях. След това се приближиха всички Израилеви синове, и той им предаде всичко, що му бе говорил Господ на Синай планина.

И когато Мойсей престана да говори с тях, турна на лицето си покривало. А колчем Мойсей влизаше пред лицето на Господа да говори с Него, снемаше покривалото, докато излезеше; а като излезеше, разказваше пред Израилевите синове всичко, що беше заповядано. И видяха Израилевите синове, че Мойсеевото лице свети; и Мойсей пак туряше покривалото на лицето си, докато влезеше да говори с Бога.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 98, 5.6.7.9 (О: срв 9с)

 

О Свет си, Господи, Боже наш.

 

Превъзнасяйте Господа, нашия Бог и се покланяйте на подножието Му, защото То е свето. О

 

Мойсей и Аарон между свещениците и Самуил между онези, които призовават името Му, викаха към Господа и Той ги слушаше. О

 

В облачен стълб Той им говореше. Те пазеха Неговите заповеди, и наредбите, които ми беше дал. О

 

Величайте Господа, нашия Бог, и се покланяйте на святата Негова планина, защото свет е Господ, Бог наш. О

 

О Алилуя. Аз ви нарекох приятели, казва Господ, защото ви известих всичко, което съм чул от Отца Си. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              13,44-45

В онова време: Исус каза на народа:

„Царството небесно прилича още на имане, скрито в нива, което човек намери и укри, и от радост за него отива, та продава всичко, що има, и купува тая нива.

Царството небесно прилича още на търговец, който търси хубави бисери, и като намери един скъпоценен бисер, отиде, та продаде всичко, що имаше, и го купи.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.