XVII седмица обикн. време – понеделник – год. II – 17о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XVII седмица – понеделник

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на Пророк Иеремия                          313,1-11

Тъй ми рече Господ: „Иди си купи ленен пояс и препаши кръста си, но във вода го не туряй; и аз купих пояс, както рече Господ, и препасах кръста си.

И биде към мене слово Господне втори път, и ми бе казано: „Взе­ми пояса, що го купи, който е на кръста ти, и стани, иди при Ефрат и го скрий там в някоя скална пукнатина.“ Аз отидох и го скрих при Ефрат, както ми заповяда Господ.

А като се изминаха много дни, Господ ми каза: „Стани, иди при Ефрат и вземи оттам пояса, който ти бях заповядал да скриеш там.“ И аз дойдох при Ефрат, изкопах и взех пояса от мястото, дето го бях скрил, и ето – поясът беше развален и станал за нищо негоден.

И биде към Мене слово Господне: „Тъй казва Господ: Така ще сломя гордостта на Юда и голямата гордост на Йерусалим. Този не­годен народ, който не иска да слуша думите ми, живее по упорството на сърцето си и ходи след други богове, за да им служи и да им се кланя, ще бъде като този пояс, който е за нищо негоден, защото както поясът прилепва о кръста на човека, така и Аз прилепих към Себе Си Израилевия дом и целия Юдин дом, казва Господ, за да бъдат Мой народ и Моя слава, хвала и украшение, но те не послушаха.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 105,19-20.21-22.23 (О: 1а)

 

О Ти остави Бога, който те е родил.

 

Ти остави Бога, който те е родил, и Бога, който те е създал, забрави. Господ видя и се разгневи и в гнева си отхвърли синовете и дъщерите Си. О

 

И рече: „Ще скрия лицето Си от тях и ще видя, какъв ще бъде краят им; понеже те са род развратен, деца, в които няма вяра. О

 

Те Ме раздразниха не с Бога, а със своите идоли, ме оскърбиха; и Аз ще го раздразня не с народ, с народ неразбран ще ги оскърбя. О

 

О Алилуя. Когато пожела, Той ни роди чрез словото на истината, за да имаме някакво първенство между създанията Му. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              13,31 35

В онова време:

Друга притча им предложи, като каза: „Царството небесно прилича на синапово зърно, което човек взе, па посея на нивата си, което е най-малко от всички семена, но, кога израсте, бива по-голямо от всички злакове и става дърво, тъй че птиците небесни прилитат и се подслоняват в клоните му.

Друга притча им каза: „Царството небесно прилича на квас, що го взе жена и тури в три мери брашно, докле възкисна всичкото.

Всичко това Исус говори на народа с притчи, и без притчи не им говореше, за да се сбъдне реченото чрез пророка, който казва: „Ще отворя с притчи устата Си; ще изкажа тайните от създание на света.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.