XVII седмица обикн. време – понеделник – год. I – 17о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XVII седмица – понеделник

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Изход                           32,15 24.30-34

В онези дни:

Мойсей се върна от планината; в ръцете му бяха двете плочи на откровението, написани от двете страни; и на едната и на другата страна бе писано; плочите бяха дело Божие; и писмото, издълбано на плочите беше Божие писмо. И чу Исус гласа на народа, който вдигаше голям дпум, и каза на Мойсей: „Боен вик се чува в стана.“ Той отговори:

„Това не е вик на победители, нито писък на победени; аз чувам гласа на люде, които пеят.“

И когато доближи до стана и видя телеца и хората, пламна от гняв и хвърли от ръцете си плочите, та ги строши под планината. И грабна телеца, който бяха направили, изгори го в огъня и стри на прах, па го сипа във водата и даде от нея да пият Израилевите синове.

И каза Мойсей на Аарон: „Какво ти е сторил този народ, та го вкара в голям грях?“ Аарон отговори: „Да се не разпалва гневът на господаря ми; ти знаеш този народ, че е буен. Те ми казаха: „Направи ни бог, който да върви пред нас; защото с Мойсей, с този човек, който ни изведе от Египетската земя, не знаем какво стана. Аз пък им рекох: Който има злато, да го снеме от себе си!“ Те го снеха и ми го донесоха; аз го хвърлих в огъня и излезе този телец.“

На другия ден Мойсей каза на народа: „Вие сторихте голям грях;

затова аз ще възлеза при Господа, дано загладя греха ви.“ Мойсей се върна при Господа и каза: „О, този народ направи голям грях, направи си бог от злато; прости им техния грях; ако ли не, изличи и мене из книгата си, в която си ме записал.“

Господ каза на Мойсей: „И тъй, иди, води този народ, на където съм ти казал; ето, Моят Ангел ще върви пред тебе, и в деня на посещението Ми ще ги посетя за греха им.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 105,19-20.21-22.23 (О: 1а)

 

О Славете Господа, защото е благ.

 

Направи телец на Хорив, и се поклониха на истукана; и замениха своята слава с образ на вол, който яде трева. О

 

Забравиха Бога, Своя Спасител, който извърши велики дела в Египет. Дивни в Хамовата земя, страшни при Червено море. О

 

И щеше да ги изтреби, ако Мойсей, неговият избраник, не бе застанал пред Него. Застана в пролома пред лицето Му, за да отклони яростта Му, та да ги не погуби. О

 

О Алилуя. Когато пожела, Той ни роди чрез словото на истината, за да имаме някакво първенство между създанията Му. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              13,31 35

В онова време:

Друга притча им предложи, като каза: „Царството небесно прилича на синапово зърно, което човек взе, па посея на нивата си, което е най-малко от всички семена, но, кога израсте, бива по-голямо от всички злакове и става дърво, тъй че птиците небесни прилитат и се подслоняват в клоните му.

Друга притча им каза: „Царството небесно прилича на квас, що го взе жена и тури в три мери брашно, докле възкисна всичкото.

Всичко това Исус говори на народа с притчи, и без притчи не им говореше, за да се сбъдне реченото чрез пророка, който казва: „Ще отворя с притчи устата Си; ще изкажа тайните от създание на света.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.