XVII седмица обикн. време – петък – год. II – 17о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XVII седмица – петък

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на Пророк Иеремия                       26,1-9

В началото на царуването на юдейския цар Йоаким, Иосиев ,син, биде такова слово от Господа:

„Тъй казва Господ: Застани в двора на Господния дом и кажи на всички градове на Юдея, които дохождат да се поклонят в Господния дом, всички онези думи, каквито ще ти заповядам да им кажеш; нито дума да не пропуснеш. Може би, те ще послушат и ще се отвърнат всеки от лошия си път, и тогава Аз ще отменя бедствието, което мисля да им изпратя за лошите им работи.

И кажи им: Тъй казва Господ: Ако Ме не послушате, и не ходите по Моя закон, който съм ви дал, и не внимавате на думите на Моите раби – пророците, които пращам при вас, пращам ги от ранно утро, и които вие не слушате – то с този дом ще направя същото, каквото – със Силом, и този град, ще предам за проклятие на всички земни народи.“

Свещеници и пророци и цял народ слушаха Иеремия, когато говореше тези думи в дома Господен. И когато Иеремия каза всичко, що Господ му бе заповядал да каже пред целия народ, тогава свещениците и пророците и целият народ го хванаха и рекоха: „Ти трябва да умреш. Защо пророкуваш в името на Господа и казваш: „И този дом ще стане като Силом, и този град ще запустее, ще остане без жители?“ И целият народ се струпа около Иеремия в дома Господен.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                

Пс 88

О По голямата си благост изслушай ме. Господи.

Онези, които ме мразят без вина, са повече от космите на главата ми. Враговете ми, които ме преследват несправедливо, се усилиха; каквото не съм отнемал, нещо трябва да дам. О

Защото заради тебе понасям хули, и с безчестие покриват лицето ми; Чужд станах за братята си и странен за синовете на майка ми. Защото ревността за Твоя дом ме яде, и хулите на онези, които Те хулят, падат върху мене. О

Аз пък се обръщам към Тебе, Господи, с молитвата си; във време благоприятно, Боже, по голямата Си благост чуй ме в истината на Твоето спасение. О

 

О Алилуя. Словото Господне пребъдва вечно; а това е словото, което ви е благовестено. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

Четене от светото Евангелие според Матей          13,54-58

В онова време:

Като дойде Исус в отечеството Си, поучаваше народа в синагога­та, тъй че всички се чудеха и думаха: „Откъде у Него тая премъдрост и тия сили? Не е ли Той на дърводелеца син? Майка Му не се ли казва Мария, и братята Му – Яков, и Йосия, Симон и Юда? И сестрите Му не са ли всички между нас? Откъде, прочее, у Него всичко това?“ И падаха в съблазън поради Него.

А Исус им рече: „Пророк не бива без почит, освен в отечеството си и у дома си.“ И не извърши там много чудеса поради неверието им.

Това е слово Господне.

 

 

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.