XVII седмица обикн. време – петък – год. I – 17о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XVII седмица – петък

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Левит                           23,1.4-11.15-16.27.34в-37

И рече Господ на Мойсей, думайки:

„Ето Господните празници, свещените събрания, които трябва да свиквате своевременно: първия месец, на четиринадесетия ден от месеца, вечерта е Пасха Господня. А на петнадесетия ден от същия месец е празникът Господен Безквасници: седем деня яжте безквасни хлябове, първия ден имайте свещено събрание; не вършете никаква работа; и през седемте дена принасяйте жертва на Господа; на седмия ден също така да има свещено събрание; не вършете никаква работа.

Каза още Господ на Мойсей, думайки: „Обади на синовете Израилеви: Когато дойдете в земята, която ви давам, и почнете да жънете там жетва, първия сноп от жетвата си донесете на свещеника; той ще подигне този сноп пред Господа, за да придобиете благоволение; на втория ден от празника свещеникът ще го подигне.

Избройте си от първия ден след празника, от деня, в който принасяте снопа за полюшваме, седем пълни седмици, до първия ден след седмата седмица избройте петдесет дни, и тогава принесете на Господа нов хлебен принос.

На десетия ден от същия седми месец, в деня Очищение, имайте свещено събрание; смирявайте душите си и принасяйте жертви на Господа.

От петнадесетия ден на същия седми месец е празник Шатри, седем дни за Господа. В първия ден да има свещено събрание, никаква работа да не вършите. През седемте дена принасяйте жертва на Господа; на осмия ден да имате свещено събрание, и принасяйте жертва на Господа: това е Отдание на празника, никаква работа да не вършите.

Тези са Господните празници, през които трябва да свиквате свещени събрания, за да принасяте в жертва на Господа всесъжения, хлебен принос, клани жертви и възлияния, всяко в деня си.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 80,3-4.5-6ав.10-11ав (О: 2а)

 

О Радостно пейте на Бога, нашата твърдина.

 

Вземете псалом, дайте тимпан, сладкогласна гусла с псалтир. Тръбете с тръба в новомесечие, в определено време, в деня на нашия празник. О

 

Защото това е закон за Израил, наредби от Бога Яковов. “ Той установи това като свидетелство за Йосиф, когато този излезе из Египетската земя. О

 

Да нямаш друг Бог и да не се покланяш на другоземен бог. Аз съм Господ, Бог твой, който те изведох из Египетската земя. О

 

О Алилуя. Словото Господне пребъдва вечно; а това е словото, което ви е благовестено. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              13,44-58

В онова време:

Като дойде Исус в отечеството Си, поучаваше народа в синагогата, тъй че всички се чудеха и думаха: „Откъде у Него тая премъдрост и тия сили? Не е ли Той на дърводелеца син? Майка Му не се ли казва Мария, и братята Му – Яков, и Йосия, Симон и Юда? И сестрите Му не са ли всички между нас? Откъде, прочее, у Него всичко това?“ И падаха в съблазън поради Него.

А Исус им рече: „Пророк не бива без почит, освен в отечеството си и у дома си.“ И не извърши там много чудеса поради неверието им.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.