XVII седмица обикн. време – вторник – год. II – 17о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XVII седмица – вторник

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на Пророк Иеремия                          14,17-22

Нека се леят сълзи из очите ми денем и нощем и да не преста­ват; защото с голямо поражение, с тежък удар е поразена девицата, дъщерята на моя народ. Излизам на полето – и ето, убити от меч;

влизам в града – и ето, умиращи от глад; дори и пророк и свещеник безсъзнателно бродят по земята.

Нима Ти съвсем отхвърли Юда? Нима на душа Ти омръзна Сион? Защо ни тъй порази, че не можем да се изцерим? Чакаме мир – и няма нищо добро; чакаме време за изцеление – и ето, ужаси.

Съзнаваме, Господи, нечестието си, беззаконието на нашите бащи, че съгрешихме пред Тебе, не ни отхвърляй заради Твоето име: не уни­жавай престола на Твоята слава: спомни си, не разваляй Твоя завет нас.

Има ли между суетните езически богове, които да произвеждат дъжд? Или може ли небето от само себе си да дава проливен дъжд? Не си ли Ти това, Господи, Боже наш? На Тебе се надяваме ние, защото Ти твориш всичко това.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 78,8.8.11 и 13 (О: 9вс)

 

О Заради славата на името Си, Господи, избави ни.

 

Не ни спомняй греховете на нашите деди, скоро ще ни изпреварят твоите щедрости; защото сме много изтощени. О

 

Помогни ни, Боже, Спасителю наш, заради славата на името Си, избави ни; и прости ни греховете заради Твоето име. О

 

Да дойде пред Твоето лице стенанието на затворника; със силата на Твоята мишца запази обречените на смърт. О

 

А ние, Твой народ и овци на Твоето пасбище, вечно ще Те славим и от рода в род ще разгласяме на Тебе хвала. О

 

О Алилуя. Семето е Божието слово, сеячът пък Христос; всеки, който Го намери, пребъдва вечно. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              13,36-43

В онова време:

Исус разпусна народа и влезе вкъщи, а учениците Му се приближиха до Него и казаха: „Разтълкувай ни притчата за плевелите на нивата.“ Той им отговори и рече:

„Сеячът на доброто семе е Син Човечески. Нивата е тоя свят; доброто семе, това са синовете на царството, а плевелите – синовете на лукавия; врагът пък, който ги пося, е дяволът; жетвата е свършекът на века, а жетварите са Ангелите.

И тъй, както събират плевелите и ги изгарят в огън, тъй ще бъде и при свършека на тоя век: ще изпрати Син Човечески Ангелите Си, и ще съберат от царството Му всички съблазни и ония, които вършат беззаконие, и ще ги хвърлят в огнената пещ; там ще бъде плач и скърцане със зъби. Тогава праведните ще блеснат като слънце в царството на Отца си.

Който има уши да слуша, нека слуша!

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.