XVII седмица обикновено време – неделя год. В – 17огВ

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XVII седмица – неделя

Година В

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из Втората книга Царства                       4,42-44

В онези дни:

Дойде някой си човек от Ваал-Шалиса и донесе на Божия човек, Елисей, хлебен начатък -дванадесет ечемичени хлебчета и сурови зърна в люспи. И каза Елисей: „Дай на народа, да яде“. И каза слугата му: „Какво ще дам на сто души?“

И той каза: „Дай на народа нека ядат, защото тъй говори Господ:

„Ще се наситят и ще остане.“ Той им даде, и те се наситиха, и остана още, според словото Господне.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 144, 10 – 11. 15 – 16. 17 – 18 (О: 16)

 

О Отваряш ръката си, Господи, и ни насищаш.

 

Да Те славят, Господи, всички Твои дела; и да Те благославят Твоите Светии. Да проповядват славата на Твоето царство, и да разказват за Твоето могъщество. O

 

Очите на всички се на Тебе уповават, и Ти им даваш тяхната храна своевременно. Отваряш ръката си и насищаш всичко, що живее по благоволение. О

 

Праведен е Господ във всичките си пътища, и благ във всичките си дела. Близо е Господ към всички, които Го призовават, към всички, които Го в истина призовават. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от Посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни                      4,1-6

Братя:

Аз, окованик за Господа, моля ви да постъпвате достойно за званието, за което сте призвани, с всяко смиреномъдрие, кротост и вели­кодушие, като се търпите един други с любов и залягате да запазвате единството на духа чрез връзките на мира.

Едно тяло сте и едни дух, както сте и призвани към една надежда на вашето звание; един е Господ, една е вярата, едно е кръщението, един е Бог и Отец на всички, който е над всички, и чрез всички, и във всички нас.

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Велик пророк се издигна между нас, и Бог посети Своя народ. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Йоан.              6,1-15

В онова време:

Исус отиде отвъд морето Галилейско, сиреч, Тивериадско. Подире Му вървеше множество народ, защото виждаше Неговите чудеса, които правеше над болните. Исус се възкачи на планината и там седеше с учениците Си. И приближаваше Пасха, празникът Юдейски.

А Исус, като дигна очи и видя, че множество народ иде към Него, каза на Филип: „Отде да купим хляб, за да ядат тия?“ А това казваше за да го изпита; понеже Сам знаеше, какво щеше да направи.

Филип Му отговори: „На тях не ще стигне хляб за двеста динария, за да вземе всеки от тях по-малко.“

Един от учениците Му, Андрей, брат на Симон Петър, Му казва:

„Тук у едно момченце, има пет ечемични хляба и две риби; ала това що е за толкова души?“

Исус рече: „Накарайте човеците да насядат.“ А на онова място имаше много трева. Тогава насядаха човеците на брой около пет хиляди.

Исус взе хлябовете и, като възблагодари, раздаде на учениците, а учениците – на насядалите; тъй и от рибите, кой колкото искаше. И след като се наситиха, рече на учениците си: „Съберете останалите къшеи, за да не се изгуби нищо.“ И от петте ечемичени хляба събраха и напълниха дванайсет коша къшеи, останали от тия, които ядоха.

Тогава човеците, като видяха чудото, направено от Исуса, рекоха:

„Този е наистина Пророкът, който има да дойде на света.“

А Исус, като разбра, че възнемеряват да дойдат да Го грабнат, за да Го направят цар, пак се отдалечи в планината самичък.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.