XVII седмица обикновено време – неделя год. А – 17огА

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XVII седмица – неделя

Година А

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из Първата Книга Царства                       3,5.7 12

В онези дни:

Господ се яви на Соломон нощем на сън и му рече: „Искай, каквото желаеш да ти дам.“ И Соломон каза: „Ти стори велика милост над Твоя раб баща ми Давид; и задето той ходеше пред Тебе по истина и правда и с искрено сърце пред Тебе, Ти му запази тази велика милост и му подари син, който да седи на престола му, както това е днес.

И сега, Господи, Боже мой, Ти постави за цар Твоя раб вместо баща ми Давид, но аз съм малко момче, не зная ни да излизам, ни да влизам; и Твоят раб е всред Твоя народ, който си избрал, народ тъй многоброен, че поради множеството му не може ни да се преброи, ни да се изгледа. Дай, прочее, на Твоя раб разумно сърце, за да съди Твоя народ и да различава, що е добро и що е лошо; защото, кой може да управлява този могоброен Твой народ?“

И угодно биде Господа, дето Соломон поиска това. И Бог каза на Соломон: „Задето поиска това, и не поиска за себе си дълъг живот, не поиска богатство, не поиска душите на твоите врагове, а си поиска разум, за да умееш да съдиш – ето, Аз ще сторя по думите ти: Ето, давам ти мъдро и разумно сърце, тъй че подобен на тебе не е имало преди тебе, и след тебе няма да се издигне подобен на тебе.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 118,57 и 72.76-77.127-128.129-130 (О: 97а)

 

О Колко обичам Твоя закон, Господи.

 

Мой дял е Господ; казах си – да спазвам Твоите думи. Законът на Твоите уста е за мене по-добър от хиляди късове злато и сребро. O

 

Нека Твоята милост ми бъде утеха, по Твоето слово към твоя раб. Да дойде върху мене Твоето милосърдие и аз ще живея, защото Твоят закон е моя утеха. О

 

Но аз обичам Твоя закон повече от злато, и то от чисто злато. Всички Твои заповеди признавам за справедливи; всички пътища на лъжата мразя. О

 

Дивни са Твоите откровения; затова душата ми ги пази. Откровението на Твоите уста просвещава, вразумява простите. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от Посланието на Свети Павел Апостол до римляни                      8,28-30

Братя:

Знаем, че на ония, които обичат Бога и са призвани по Негова воля, всичко съдействува към добро; защото, които Той е предузнал, тях е и предопределил да бъдат сходни с образа на Сина Му, та Той да бъде първороден между многото братя.

А които е предопределил, тях и призвал; и които е призвал, тях и оправдал; а които е оправдал, тях и прославил.

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Благословен си. Отче, Господи на небето и на земята, задето си открил на малките тайните на царството. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              13,44-52

В онова време: Исус каза на народа:

„Царството небесно прилича още на имане, скрито в нива, което човек намери и укри, и от радост за него отива, та продава всичко, що има, и купува тая нива.

Царството небесно прилича още на търговец, който търси хубави бисери, и като намери един скъпоценен бисер, отиде та, продаде всичко, що имаше, и го купи.

Царството небесно прилича още на мрежа, хвърлена в морето и хванала всякакви риби, която, като се напълни, изтеглиха на брега и седнаха, та събраха добрите в съдове, а лошите изхвърлиха вън. Тъй ще бъде при свършека на света: ще излязат ангелите и ще отлъчат злите измежду праведните, и ще ги хвърлят в огнената пещ; там ще бъде плач и скърцане със зъби.“

И попита го Исус: „Разбрахте ли всичко това?“

Те Му казват: „Да, Господи!“

А Той им рече: „Затова всеки книжник, който се е учил за царството небесно, прилича на стопанин, който изнася из своята съкровищница ново и старо.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.