XVII седмица обикновено време – неделя год. С – 17огС

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XVII седмица – неделя

Година С

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Битие                       18,20-32

В онези дни:

Рече Господ: „Голям е поплакът против Содом и Гомора и грехът им е твърде тежък. Ще слеза и ще видя, дали постъпват тъй, какъвто е поплакът против тях, който стига до Мене, или не; ще узная. И като потеглиха двама Ангели оттам, отидоха в Содом; Авраам пък стоеше още пред лицето на Господа. Тогава той се приближи и рече: „Нима ще погубиш праведника с нечестивеца заедно? В този град, може би, има петдесет праведника; нима ще погубиш и не ще пожалиш това място заради петдесетте праведници в него? Не може да бъде, Ти да постъпиш тъй, че да погубиш праведника с нечестивеца заедно, та същото да стане с праведния, каквото и с нечестивия; не може да бъде това от Тебе!“

Съдията по цялата земя ще постъпи ли неправосъдно?“

Господ рече: „Ако намеря в град Содом петдесет праведника, заради тях ще пожаля всичкото това място.“

Авраам отговори: „Ето, реших се да говоря на Господа, аз, който съм прах и пепел. Може би до петдесетте праведници да не достигнат пет; нима заради петте, Ти ще погубиш целия град?“

Той отговори: „Няма да го погубя, ако намеря четиридесет и пет“.

Авраам продължава да говори с Него и рече: „Може би, ще се намерят там четиридесет?“ Той отговори: „Няма да направя това и заради четиридесетте“.

И рече Авраам: „Да се не прогневи Господ, задето ще говоря:

Може би ще се намерят там тридесет?“

Той рече: „Няма да направя това, ако се намерят там тридесет.“

Авраам рече: „Ето, аз се реших да говоря на Господа: може би, ще се намерят двадесет?“

Той отговори: „Няма да погубя и заради двадесетте.“

Авраам рече: „Да се не прогневи Господ, задето ще кажа още веднъж: може би, ще се намерят там десет?“ Той отговори: „Няма да погубя и заради десетте.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 137,1-2а.2вс-3.6-7ав.7с-8 (О: 3а)

 

О В който и ден да Те повикам, изслушай ме, Господи.

 

Славя те, Господи, от все сърце, задето послуша всички думи на устата ми. Пея Ти пред лицето на Ангелите, покланям се пред светия Ти храм. O

 

И славя Твоето име за Твоята милост и истина. В който и ден да Те повикам, изслушай ме; всели бодрост в душата ми. О

 

Висок е Господ и смирения вижда, и горделивия отдалеч узнава. Ако тръгна посред злополуки. Ти ще ме оживиш; ще простреш ръка върху яростта на моите врагове. О

 

И Твоята десница ще ме спаси. Господ ще извърши каквото е потребно за мене; Твоята милост, Господи, е вечна; делата на ръцете си не изоставяй. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от Посланието на Свети Павел Апостол до колосяни                      2,12-14

Братя:

С Христа сте погребани в кръщението, в което и възкръснахте заедно с Него чрез вяра в силата на Бога, който Го възкреси от мъртвите.

И вас, които бяхте мъртви в греховете и в необрязването на плътта си, Той оживи заедно с Него, като ви прости всички грехове; а това стана, като Христос заличи с учението съществувалото за нас рькописание, което беше против нас и което Той взе от средата и го прикова на кръста.

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Приехте Духа на осиновяването; чрез Него викаме: Авва – Отче. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              11,1-13

Веднъж Исус беше на едно място и се молеше; след като свърши молитвата, един от Неговите ученици Му рече: „Господи, научи ни да се молим, както Иван научи учениците си.“

А Той им рече: „Като се молите, казвайте:

„Отче, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство. Дай ни днес насъщния ни хляб; и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на всеки наш длъжник, и не ни въвеждай в изкушение.“

И каза им: „Да речем, че някой от вас има приятел, и отива при него посред нощ и му казва: „Приятелю, дай ми на заем три хляба, защото един приятел ми дойде от път, и нямам какво да му сложа“, а оня отвътре му отговаря и казва: „Не ме безпокой, вратата са вече заключени, а децата ми с мене са в леглото. Не мога да стана и ти дам.“ И ако онзи продължава да хлопа, казвам ви: „Макар и да не би станал да му даде за това, че му е приятел, но поради неговото нахалство, ще стане и ще му даде, колкото му са нужни.“

И Аз ви казвам: „Искайте и ще ви се даде; търсете, и ще намерите; хлопайте, и ще ви се отвори; защото всеки, който иска, получава, и който търси, намира, и на този, който хлопа, ще се отвори. И кой баща от вас, ако син му поиска хляб, ще му даде камък? или, ако поиска риба, ще му даде змия вместо риба? или, ако поиска яйце, ще му даде скорпия? И тъй, ако вие, бидейки лукави, умеете да давате добри деяния на чедата си, толкова повече Отец Небесни ще дава Дух Свети на ония, които Му искат.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.