XVII обикновена седмица литургия

XVII СЕДМИЦА ПРЕЗ ГОДИНА

 

Входен Антифон                                         Пс. 67, 6. 7. 36

Бог е в светото си жилище, Бог въвежда в дом самотните, Той дава сила и крепост на своя народ.

В неделя казва се Слава

 

Колекта

Боже, Покровител на тези, които се надяват на Тебе, без Ко­го­то нищо не е силно, нищо не е свето, умножи милостите си над нас, та под Твоето направление и под Твоето ръковод­ст­во, тъй да пре­минем сред земните блага, че да не изгубим вечните. Чрез нашия Господ Исус Христос, Твоя Син, който е Бог и с Тебе живее и царува в единство със Светия Дух, през всич­ки векове на вековете.


А Отче, извор на мъдрост, който ни откри в Христа скритото съкровище и скъпоценния бисер, дай ни разсъдливостта на Духа, за да съумеем да между светските твари неоценимата стойност на твоето царство, готови на всякакъв отказ поради придобиването на твоя дар. Чрез нашия Господ.

В Отче, който в неделната Пасха ни зовеш да си делим живия хляб, слязъл от небето, помогни ни да разчупваме в любовта на Христа и земния хляб, за да бъде утолен всеки глад на тялото и на духа. Чрез нашия Господ…

С Открий ни, Отче, тайната на синовната молитва на Христа, нашия брат и спасител и дай ни твоя Дух, та, призовавайки те с упование и постоянство, както той ни е учил, растем в изпитването на своята любов. Чрез нашия Господ Исус Христос…


Над даровете

Молим Ти се, всемогъщи Боже, приеми получените от Твоя­та щедрост дарове, които Ти принасяме, та по силата и дей­ст­вието на Твоята благодат, тези пресвети Тайни да ни осве­тят през настоящия живот и ни доведат до вечните радости. Чрез Христa нашия Господ.

 

Причастен Антифон                                Пс. 102, 2

Благославяй, душо моя, Господа, и не забравяй ни едно от Неговите бла­годеяния.

или                                                               Мт 5,7 – 8

Блажени милостивите, защото те ще бъдат помилвани. Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога.


А Мт 13,49 „При края на света ще излязат ангелите и ще отлъчат злите измежду праведните“, казва Господ.

В Срв Мк 6,41 Исус разчупи петте хляба и ги раздаде на всички, колкото искаха.

С Лк 11,10 „Който иска, получава, който търси, намира, на този, който хлопа, ще се отвори,“ казва Господ.


Следпричастна

Приехме, Отче наш, божественото Тайнство, вечното възпо­ми­нание на страданието на Твоя Син, стори, молим Ти се, да бъде полезен за нашето спасение този Дар, който Той ни дари чрез неизразимата си любов. Който с Тебе живее и царува през всички векове на вековете.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.