XVI седмица обикн. време – четвъртък – год. II – 16о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XVI седмица – четвъртък

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на Пророк Иеремия                           2,1-3.7-8.12-13

И биде словото Господне към мене:

„Иди и извикай в ушите на Йерусалим: Тъй говори Господ: „Спомням си дружбата на твоята младост, твоята любов, когато ти беше невяста, когато тръгна след Мене в пустиня, в незасета земя. Израил беше на Господа светиня, първоберка от плодовете му; всички, които се пояждаха, биваха осъждани, постигаше ги нещастие“, казва Господ.

„И Аз ви въведох в земя плодородна, за да се храните от плодовете й и от благата й; а вие влязохте и осквернихте земята Ми, и притежанието Ми направихте гнусота. Свещениците не казваха: „Де е Господ?“ И учителите на закона Ме не познаваха, и пастирите се отметнаха от Мене, и пророците пророчествуваха в името на Ваал и ходеха след онези, които не помагат.“

„Чудете се на това, небеса, треперете и се ужасете,“ казва Господ:

„защото две злини извърши Моят народ: Мене, източника на жива вода, оставиха и си издълбаха пукнати водоеми, които не могат да държат вода.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 35,6-7ав.8-9.10-11 (О: 10а)

 

О У Тебе, Господи, е изворът на живота.

 

Господи, Твоята милост е до небесата, Твоята истина – до облаците! Твоята правда като планини Божии, и Твоите съдби – велика бездна. О

 

Колко е драгоценна Твоята милост, Боже! Синовете човешки са спокойни под сянката на Твоите криле; Те се насищат от тлъстината на Твоя дом, и от потока на Твоите сладости ги напояваш. О

 

Защото у Тебе е изворът на живота, и в Твоята светлина ние виждаме светлина. Продължи милостта Си към тези, които Те познават, и правдата Си към правите по сърце. О

 

О Алилуя. Благословен си, Отче, Господи на небето и на земята, за­щото си открил на малките тайните на царството. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              13,10-17

В онова време: Учениците се приближиха до Исуса и му рекоха:

„Защо с притчи им говориш?“

А Той им отговори и рече: „Защото вам е дадено да узнаете тайните на царството небесно, а на тях не е дадено; защото, който има, нему ще се даде и ще му се преумножи; а който няма, и това, що има, ще му се отнеме; Затова им говоря с притчи, понеже те гледат, а не виждат, и слушат, а не чуват, нито разбират; а над тях се сбъдва пророчеството на Исаия, което казва: „С уши ще чуете, и няма да разберете; с очи ще гледате, и няма да видите; защото сърцето на тия човеци е закоравяло, и с уши тежко слушат, и затворили са очите си, за да не би някога с очи да видят и с уши да чуят, и със сърце да разберат, та да се обърнат, и ги изцеря.“

Вашите пък очи са блажени, задето виждат, и ушите ви – задето чуват; защото, истина ви казвам, мнозина пророци и праведници са много желали да видят, каквото вие виждате, и не видяха, и да чуят, каквото вие чувате, и не чуха.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.