XVI седмица обикн. време – четвъртък – год. I – 16о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XVI седмица – четвъртък

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Изход                           19,1-2.9-11.16-20в

В третия месец след като Израилевите синове бяха излезли от египетската земя, в самия ден на новолунието, стигнаха до Синайската пустиня. И тръгнаха от Рефидим, па дойдоха в Синайската пустиня, и се разположиха там на стан в пустинята; там, срещу планината, се разположи Израил на стан.

Господ рече на Мойсей: „Ето, Аз ще дойда при тебе в гъст облак, за да чуе народът, как ще говоря с тебе, да ти вярва завинаги.“

А Мойсей яви на народа думите на Господа. И рече Господ на Мойсей: „Иди, при народа и освети го днес и утре; нека изперат дрехите си, и да се приготвят за третия ден, защото в третия ден ще слезе Господ на Синай планина пред очите на целия народ.“

На третия ден, утринта, имаше гръмове и светкавици, и гъст облак над планината и много силен тръбен глас; и целият народ, който беше в стана, затрепери. И изведе Мойсей народа от стана да посрещне Господа, и се спряха при полите на планината. А планината Синай беше цяла в дим, защото Господ бе слязъл върху нея в огън; и се издигаше от нея дим като дим от пещ, и цялата планина силно се тресеше. И тръбният глас ставаше все по-силен и по-силен.

Мойсей говореше и Бог му отговаряше с глас. И слезе Господ на Синай планина, на връх планината, и повика Господ Мойсей на връх планината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Дан 3,52.53.54.55.56

 

О Благословен си Ти, Господи.

 

Благословен си Ти, Господи, Боже на Отците ни, И хвален и прехвален и възвеличен на веки. И благословено е името на Твоята слава.. О

 

И хвалено и прехвалено и възвеличено на веки. Благословен си Ти в храма свет на Твоята слава. О

 

И прехвален си и прославен на веки. Благословен си Ти върху престола на Твоето царство. О

 

И прехвален и възвеличен на веки. Благословен си Ти, който видиш бездната и седиш над Херувими. О

 

И прехвален и възвеличен на веки. Благословен си Ти върху твърдта небесна. И хвален и прославен навеки. О

 

О Алилуя. Благословен си, Отче, Господи на небето и на земята, за­щото си открил на малките тайните на царството. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              13,10-17

В онова време: Учениците се приближиха до Исуса и му рекоха:

„Защо с притчи им говориш?“

А Той им отговори и рече: „Защото вам е дадено да узнаете тайните на царството небесно, а на тях не е дадено; защото, който има, нему ще се даде и ще му се преумножи; а който няма, и това, що има, ще му се отнеме; Затова им говоря с притчи, понеже те гледат, а не виждат, и слушат, а не чуват, нито разбират; а над тях се сбъдва пророчеството на Исаия, което казва: „С уши ще чуете, и няма да разберете; с очи ще гледате, и няма да видите; защото сърцето на тия човеци е закоравяло, и с уши тежко слушат, и затворили са очите си, за да не би някога с очи да видят и с уши да чуят, и със сърце да разберат, та да се обърнат, и ги изцеря.“

Вашите пък очи са блажени, задето виждат, и ушите ви – задето чуват; защото, истина ви казвам, мнозина пророци и праведници са много желали да видят, каквото вие виждате, и не видяха, и да чуят, каквото вие чувате, и не чуха.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.