XVI седмица обикн. време – събота – год. II – 16о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XVI седмица – събота

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на Пророк Иеремия                       7,1-11

Слово, което биде към Иеремия от Господа: „Застани при врата­та на дома Господен и обяви там това слово и кажи: Чуйте словото Господне, всички юдеи, които влизате през тази врата да се покланяте на Господа.“

Това казва Господ Саваот, Бог Израилев: „Изправете вашите пъ­тища и вашите дела, и Аз ще ви оставя да живеете на това място. Не се уповавайте на лъжливите думи: „Тук е храмът Господен, храмът Господен, храмът Господен!“

Но ако изправите напълно вашите пътища и вашите дела, ако вяр­но извършвате съд между човека и съперника му, не притеснявате дру-гоземец, сирак и вдовица, не проливате невинна кръв на това място и не тръгнете след други богове за ваша беда, Аз ще ви оставя да жи­веете на това място, в тази земя, която дадох на вашите отци от века до века.

Ето, вие се уповавате на лъжливи думи, които не ще ви принесат полза. Как! Вие крадете, и убивате, прелюбодействувате и се кълнете в лъжа, кадите на Ваал и ходите след други богове, които не познава­те, и после дохождате и се изправяте пред лицето Ми в този дом, над който е призовано Моето име, и казвате: „Спасени сме“, та занапред да вършите всички тези гнусотии!

Не обърна ли се във вашите очи на разбойнишки вертеп този дом, над който е призовано Моето име? Ето, Аз съм, Аз видях това,“ казва Господ.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 83,3.4.5-6a.8а-11. (О: 2)

 

О Колко са мили Твоите жилища, Господи на силите.

 

Копнее душата ми и чезне за Господните двори, сърцето мин плътта ми с възторг се стремят към живия Бог. О

 

И птичка си намира жилище, и гургулица – гнездо, дето да положи пилците си: при Твоите олтари, Господи на силите, Царю мой, и Бо­же мой. О

 

Блажени, които живеят в дома Ти: те непрестанно ще Те хвалят. Блажен човек, чиято сила е в Тебе, Минават от сила в сила. О

 

Защото един ден в Твоите двори е по-добър от хиляди дни, желая по-добре да бъда при прага на Божия дом, отколкото да живея в шатрите на грешниците. О

 

О Алилуя. Приемете с кротост насажданото слово, което може да спаси душите ви. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              13,24 30

В онова време:

Друга притча им предложи Исус, като каза:

„Царството небесно прилича на човек, посеял добро семе на нивата си. И когато човеците спяха, дойде врагът му и посея между житото плевели, па си отиде; а когато израсте злакът и даде плод, тогава се появиха и плевелите“.

И като дойдоха слугите на стопанина, рекоха му: „Господарю, нали добро семе посея на нивата си? Откъде са, прочее, в нея тия пле­вели?“ А Той им рече: „Враг човек е сторил това.“ Слугите пък му рекоха: „Искаш ли да идем и да ги оплевим?“ Но той рече: „Не, за да не би като скубите плевелите, да изскубите заедно с тях и житото. Оставете да расте и едното и другото заедно до жетва; а по жетва ще река на жетварите: Съберете първом плевелите и ги свържете в снопове, за да изгорят; а житото приберете в житницата ми.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.