XVI седмица обикн. време – събота – год. I – 16о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XVI седмица – събота

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Изход                           24,3-8

В онези дни:

Мойсей дойде и повтори пред народа всички Господни думи и всички закони. И целият народ отговори в един глас и рече: „Всичко, каквото е казал Господ, ще сторим.“

Тогава Мойсей написа всички думи Господни, и, като стана сутринта рано, издигна под планината жертвеник и дванадесет камъка, според броя на дванадесетте Израилеви колена. И прати момци от Израилевите синове, и те принесоха всесъжения и заклаха телци за мирна жертва на Господа.

Мойсей взе половината кръв и наля в чаши, а с другата половина поръси жертвеника. И взе книгата на завета и прочете гласно пред народа, и те рекоха: „Всичко, каквото е казал Господ, ще сторим и ще бъдем послушни.“ И взе Мойсей кръвта и поръси народа, като думаше: „Ето кръвта на завета, който Господ сключи с вас според всичките тези думи.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 49,1-2.5-6.14-15 (О: 14а)

 

О Принеси на Бога хвалебна жертва.

 

Бог на боговете, Господ заговори, и призова земята от изгрев слънце до запад. От Сион, връх на красотата, се явява Бог. О

 

„Съберете при Мене Моите светии, които при жертва са встъпили в завет с Мене.“ И небесата ще прогласят Неговата правда, защото този Съдия е Бог. О

 

Принеси на Бога хвалебна жертва, и отдай на Всевишния твоите оброци; И Ме призови в скръбен ден: Аз ще те избавя, и ти ще Ме прославиш.“ О

 

О Алилуя. Приемете с кротост насажданото слово, което може да спаси душите ви. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              13,24 30

В онова време:

Друга притча им предложи Исус, като каза:

„Царството небесно прилича на човек, посеял добро семе на нивата си. И когато човеците спяха, дойде врагът му и посея между житото плевели, па си отиде; а когато израсте злакът и даде плод, тогава се появиха и плевелите“.

И като дойдоха слугите на стопанина, рекоха му: „Господарю, нали добро семе посея на нивата си? Откъде са, прочее, в нея тия пле­вели?“ А Той им рече: „Враг човек е сторил това.“ Слугите пък му рекоха: „Искаш ли да идем и да ги оплевим?“ Но той рече: „Не, за да не би като скубите плевелите, да изскубите заедно с тях и житото. Оставете да расте и едното и другото заедно до жетва; а по жетва ще река на жетварите: Съберете първом плевелите и ги свържете в снопове, за да изгорят; а житото приберете в житницата ми.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.