XVI седмица обикн. време – сряда – год. II – 16о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XVI седмица – сряда

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на Пророк Иеремия                           1,1. 4-10

Думи на Иеремия, син на Хелкия, един от свещениците в Анатот, в земята Вениаминова.

Биде слово Господне към мене, казвайки: „Преди да те образувам в утробата, Аз те познах; и преди да излезеш из утробата, осветих те: поставих те пророк за народите.“

Аз пък отговорих: „А, а, а, Господи, Боже! Не умея да говоря, защото съм още млад.“

Но Господ ми рече: „Не казвай: Млад съм, защото до всички, до които те пратя, ще идеш, всичко, що ти заповядам, ще кажеш. Не бой се от тях; защото Аз съм с тебе, за да те избавям, рече Господ.“

И протегна Господ ръка и се докосна до устата ми; и рече ми Господ: „Ето, Аз сложих Моите думи в устата ти; ето, Аз те поставих днес над народи и царства, за да изкореняваш и разоряваш, да погубваш и разрушаваш, да съзидваш и насаждаш.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 70,-2.3-4а.5-6ав.15ав и 17 (О: 15)

 

О Устата ми ще разгласят Твоето спасение, Господи.

 

На Тебе, Господи, се уповавам, да се не посрамя на веки. Избави ме по Твоята правда и ме освободи; Наклони ухото Си към мене и ме спаси. О

 

Бъди ми крепко прибежище, дето всякога бих могъл да се скрия. Ти си наредил да ме спасиш, защото Моя твърдина и моя крепост си Ти. Боже мой, избави ме от ръцете на нечестивия. О

 

Защото Ти си моя надежда, Господи, Господи, мое упование от младините ми. На Тебе съм се крепил от рождение, Ти си ме извел из майчината ми утроба. О

 

Устата ми разгласят Твоята правда, Всеки ден Твоите благодеяния. Боже, Ти си ме поучавал от младините ми, и досега разгласям Твоите чудеса. О

 

О Алилуя. Семето е словото Божие, сеячът пък Христос; всеки, който Го намери, ще пребъдва вечно. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              13,1-9

В оня ден Исус излезе от къщата и седна край морето. Е, събра се около Него много народ, тъй че Той влезе в кораба и седна; а целият народ стоеше на брега. И говори им много с притчи, като казваше:

„Ето, излезе сеяч да сее; и като сееше, едни зърна паднаха край пътя; и долетяха птици и ги изкълваха. Други паднаха на каменисто място, дето Нямаше много пръст; и скоро поникнаха, понеже пръстта не беше дълбока. А когато изгря слънце, бидоха попарени и, понеже нямаха корен, изсъхнаха. Други паднаха в тръни, и израстнаха тръните и ги заглушиха. Други паднаха на добра земя и почнаха да дават плод: едно сто, друго шейсет, а друго трийсет.“

Който има уши да слуша, нека слуша.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.