XVI седмица обикн. време – сряда – год. I – 16о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XVI седмица – сряда

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Изход                           16,1-5.9-15

И потеглиха синовете Израилеви от Елим, и цялото общество Израилеви синове дойдоха в пустинята Син, която се намира между Елим и Синай, в петнадесетия ден на втория месец, след като бяха излезли от Египетската земя.

И заропта цялото общество Израилеви синове срещу Мойсей и Аарон в пустинята, и рекоха им Израилевите синове: „О, да бяхме умрели от ръката Господня в Египетската земя, когато седехме при котлите с месо, когато ядехме хляб до насита! Защо вие ни доведохте в тази пустиня, за да уморите от глад цялото това множество?“

И рече Господ на Мойсей: „Ето, ще направя да вали хляб от небето; и нека народът излиза всеки ден и събера, колкото му е потребно за през деня, за да го изпитам, ще постъпва ли по Моя закон или не. А в шестия ден нека приготвят онова, което донесат, и то ще бъде двойно повече от онова, което събират през другите дни.“

Тогава Мойсей рече на Аарон: „Кажи на цялото общество Израилеви синове: „Застанете пред лицето на Господа, защото Той чу ропота ви.“ А когато Аарон говореше на цялото общество Израилеви синове, те се озърнаха към пустинята, и ето, славата Господня се яви в облак.

И Господ каза на Мойсей, думайки: „Аз чух ропота на Израилевите синове; Кажи им: „Вечер ще ядете месо, а сутрин ще се насищате с хляб и ще познаете, че Аз съм Господ, Бог ваш.“

Вечерта долетяха пъдпъдъци и покриха стана, а на сутринта бе паднала роса около стана. Росата се дигна, и ето, по лицето на пустинята нещо дребно, зърнесто, ситно като скреж по земята. Като видяха Израилевите синове, думаха един на друг: „Манна?“, което значи: „Какво е това?“

Защото не знаеха, що е то. И Мойсей им каза: „Това е хлябът, който ви даде Господ за храна.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 77,18-19.24-24.25-26.27-28 (О: 24в)

 

О Господ им даде хляб от небето.

 

Изкушаваха Бога в сърцето си, искайки храна по угодата си; говореха против Бога и казваха: „Може ли Бог да приготви трапеза в пустинята?“ О

 

Той заповяда на облаците отгоре и отвори вратите на небето; та ги одъжди с мана за храна, и даде им хляб небесен. О

 

Хляб ангелски яде човек, той им прати храна досита. Подигна от небето източния вятър и със силата си докара южния. О

 

И ги одъжди с месо като с прах и с птици пернати като с пясък морски, нахвърли ги посред техния стан, около техните жилища. О

 

О Алилуя. Семето е словото Божие, сеячът пък Христос; всеки, който Го намери, ще пребъдва вечно. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              13,1-9

В оня ден Исус излезе от къщата и седна край морето. Е, събра се около Него много народ, тъй че Той влезе в кораба и седна; а целият народ стоеше на брега. И говори им много с притчи, като казваше:

„Ето, излезе сеяч да сее; и като сееше, едни зърна паднаха край пътя; и долетяха птици и ги изкълваха. Други паднаха на каменисто място, дето Нямаше много пръст; и скоро поникнаха, понеже пръстта не беше дълбока. А когато изгря слънце, бидоха попарени и, понеже нямаха корен, изсъхнаха. Други паднаха в тръни, и израстнаха тръните и ги заглушиха. Други паднаха на добра земя и почнаха да дават плод: едно сто, друго шейсет, а друго трийсет.“

Който има уши да слуша, нека слуша.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.