XVI седмица обикн. време – понеделник – год. II – 16о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XVI седмица – понеделник

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на Пророк Михей                           6,1-4.6-8

Слушайте, що казва Господ: „Стани, съди се пред планините, и хълмовете да слушат гласа ти! Слушайте, планини, съд Господен, и вие, твърди основи земни, защото Господ има съд със Своя народ, и с Израиля се бори.

Народе Мой, какво ти сторих, с какво те отегчавах? Отговори Ми. Аз те изведох из египетската земя, изкупих те от дома на робството и проводих пред тебе Мойсей, Аарон и Мариям.“

С какво да застана пред Господа, да се поклоня пред Бога небесни? Да застана ли пред Него с всесъжение, с едногодишни телци? Но може ли да се угоди на Господа с хиляди овни или неизчетни потоци елей? Дали да Му дам моя първороден син за престъплението си и плода на утробата си – за греха на душата си?

О, човече, казано ти е, що е добро, и какво иска от тебе Господ;

Да работиш справедливо, да обичаш милосърдни дела и смирено да ходиш пред твоя Бог.

Това е Божие Слово

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 49,5-6.8-9.16вс-17.21 и 23 (О: 23в)

 

О Който следи своя път, на него ще явя Божие спасение.

 

„Съберете при Мене Моите светии, които при жертва са встъпили в завет с Мене.“ И небесата ще прогласят Неговата правда, защото Този съдия е Бог. О

 

Не за твоите жертви ще те укорявам; твоите всесъжения винаги са пред Мене. Няма да приема телец от твоя дом, нито козли от твоите стада. О

 

Защо проповядваш Моите наредби и влагаш в устата си завета Ми? А сам мразиш наставлението Ми и хвърляш зад себе си думите Ми. О

 

Ти върши това, и Аз си мълчах. Ти помисли, че Аз съм какъвто си ти: ще те изоблича и ще представя пред очите ти твоите грехове. Който принася хвалебна жертва, той ме почита, и който следи своя път, на него ще явя Божие спасение. О

 

О Алилуя. Днес не ожесточавайте сърцата си, а слушайте гласа Господен. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              12,38-42

В онова време:

Някои от книжниците и фарисеите отговориха на Исуса и рекоха:

„Учителю, искаме да видим личба от Тебе.“ Но Той им отговори и рече: „Лукав и прелюбодеен род иска личби; но личба няма да му се даде, освен личбата на пророк Йона; защото, както Йона беше в утробата китова три дни и три нощи, тъй и Син Човечески ще бъде в сърцето на земята три дни и три нощи.

Ниневийци ще се изправят на съд с тоя род и ще го осъдят, защото те се покаяха от проповедта на Йона; а ето, тук има повече от Йона.

Южната царица ще се изправи на съд с тоя род и ще го осъди, защото тя дойде от край земя, за да чуе мъдростта Соломонова; а ето, тук има повече от Соломон.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.