XVI седмица обикн. време – понеделник – год. I – 16о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XVI седмица – понеделник

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Изход                           14,5-18

В онези дни:

Известиха на египетския цар, че народът избягал; и обърна се сърцето на фараона и на служителите му против този народ, и те казаха:

„Какво сторихме, та пуснахме Израилтяните да не ни работят?“ Впрегна колесницата си и взе със себе народа си. Взе шестстотин отбор колесници и всички египетски колесници, и началниците на всички тях.

И Господ ожесточи сърцето на египетския цар фараон, и той погна израилевите синове; а израилевите синове вървяха под висока ръка. И спуснаха се след тях египтяни, и всички коне с колесниците на фараона, и конниците, и цялата му войска, и ги застигнаха, както бяха разположени край морето, при Пи-Хакирот срещу Веелцефон.

И когато фараон наближи, израилевите синове се озърнаха, и ето, египтяни идват подире им; израилевите синове се уплашиха твърде много и извикаха към Господа, и казаха на Мойсей: „Нима нямаше гробове в Египет, та ни доведе да умрем в пустинята? Какво стори с нас, като ни изведе от Египет? Не говорехме ли това същото в Египет, като ти думахме: „Остави ни, нека работим на египтяни? Защото по – добре е да сме в робство у египтяни, отколкото да умрем в пустинята.“

Но Мойсей каза на народа: „Не бойте се, чакайте – и ще видите спасение от Господа, което Той ще извърши сега над вас; защото египтяните, които сега виждате, няма да ги видите вече до века. Господ ще се бори за вас, а вие бъдете спокойни.“

И рече Господ на Мойсей: „Що викаш към Мене? Кажи на Израилевите синове да вървят; а ти вдигни тоягата си, и простри ръката си над морето, и раздели го, и ще минат Израилевите синове презсред морето по сухо. Аз пък ще ожесточа сърцето на египтяни, и те ще тръгнат подире им; и ще покажа славата Си над фараона и над цялата му войска, над колесниците му и над конниците му. И ще познаят египтяни, че Аз съм Господ, когато покажа славата си над фараона, над колесниците му и над конниците му.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 15,1-2.3-4.5-6. (О: 1а)

 

О Да възпеем Господа, защото се славно прослави.

 

Да възпеем Господа, защото се славно прослави; коня и ездача му хвърли в морето. Господ е моя сила и моя слава, Той ми стана спасение. Той е мой Бог, и ще Го прославя; Бог на баща ми, и ще Го превъзнеса. О

 

Господ е силен войн; и Йехова Му е името. Колесниците на фараона и войската му хвърли Той в морето, и отборните му началници потънаха в Червено море. О

 

Бездните ги покриха; те потънаха в дълбините като камък. Твоята десница, Господи, се прослави със сила; Твоята десница. Господи, съкруши неприятеля. О

 

О Алилуя. Днес не ожесточавайте сърцата си, а слушайте гласа Господен. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              12,38-42

В онова време:

Някои от книжниците и фарисеите отговориха на Исуса и рекоха:

„Учителю, искаме да видим личба от Тебе.“ Но Той им отговори и рече: „Лукав и прелюбодеен род иска личби; но личба няма да му се даде, освен личбата на пророк Йона; защото, както Йона беше в утробата китова три дни и три нощи, тъй и Син Човечески ще бъде в сърцето на земята три дни и три нощи.

Ниневийци ще се изправят на съд с тоя род и ще го осъдят, защото те се покаяха от проповедта на Йона; а ето, тук има повече от Йона.

Южната царица ще се изправи на съд с тоя род и ще го осъди, защото тя дойде от край земя, за да чуе мъдростта Соломонова; а ето, тук има повече от Соломон.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.