XVI седмица обикн. време – петък – год. II – 16о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XVI седмица – петък

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на Пророк Иеремия                          3,14-17

„Върнете се, деца – отстъпници, казва Господ, защото Аз се съче­тах с вас, и ще взема от вас по един от град и по двама от племе и ще ви заведа на Сион. И ще ви дам пастири по сърце Си, които ще ви пасат със знание и благоразумие.

И когато се размножите и станете многоплодни по земята, тогава, казва Господ, не ще говорят вече: „Ковчегът на завета Господен“; той и на ум не ще им дойде, и не ще си спомнят за него, нито ще дохождат при него, нито пък ще го има вече.

Него време ще нарекат Йерусалим престол на Господа, и всички народи заради името Господне ще се съберат в Йерусалим и няма вече да постъпват по упорство на лошото си сърце.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Иер 31,10.11-12ав.13 (О: 10д)

 

О Господи, Ти имаш думи за вечен живот.

 

Чуйте, народи, словото Господне, и разгласете по далечни острови, и речете: „Кой разпиля Израил, Той и ще го събере, и ще го пази както пастир – стадото си.“ О

 

Защото Господ ще изкупи Яков, и ще го избави от ръцете на онзи, който беше по-силен от него. И те ще дойдат и ще тържествуват на Сионските планини, и ще се стекат към благата Господни. О

 

Тогава девица ще се весели на хорото, и младежи и старци заедно; и ще ги утеша и ще ги зарадвам след тяхната скръб. О

 

О Алилуя. Блажени са, които пазят в добро и чисто сърце Божието слово, и принасят плод с постоянство. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              13,18-23

В онова време: Исус каза на учениците Си:

„Вие, прочее, чухте, какво значи притчата за сеяча. При всеки, който слуша словото на царството и не разбира, дохожда лукавият и грабва посеяното в сърцето му; ето кого означава посеяното край пътя.

А посеяното на камъни е онзи, който слуша словото и веднага с радост го приема, ала няма в себе си корен и е непостоянен: кога настане скръб или гонение заради словото, тозчас се съблазнява.

А посеяното в тръни е онзи, който слуша словото, но грижите на този век и примамливото богатство заглушават словото, и то бива безплодно.

Посеяното пък на добра земя е онзи, който слуша словото и го разбира и който принася плод: един дава сто, друг шейсет, а друг трийсет.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.