XVI седмица обикн. време – петък – год. I – 16о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XVI седмица – петък

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Изход                           20,1-17

В онези дни: Господ изрече всички тези думи:

„Аз съм Господ, Бог Твой, който те изведох от Египетската земя, от дома на робството.

Да нямаш други богове освен Мене. Не си прави кумир и някакво изображение на онова, що е горе на небето, що е долу на земята, и що е във водата под земята. Не им се кланяй и не им служи, защото Аз съм Господ, Бог твой, Бог ревнител, който за греха на бащи наказвам до трета и четвърта рода децата, които Ме мразят, и който показвам милост до хилядно коляно към онези, които ме обичат и пазят Моите заповеди.

Не изговаряй напразно името на Господа, твоя Бог, защото Гос­под няма да остави ненаказан онзи, който изговаря името Му напразно.

Помни съботния ден, за да го осветиш; шест дни работи и върши в тях всичките си работи; а седмият ден е събота на Господа, твоя Бог;

недей върши в него никаква работа ни ти, ни син ти, ни дъщеря ти, ни робът ти, ни робинята ти, ни твоят добитък, нито пришлецът ти, който се намира в жилището ти; защото в шест дена създаде Господ небето и земята, морето и всичко, що е в тях, а в седмия ден си почина;

затова Господ благослови съботния ден и го освети.

Почитай баща си и майка си, за да живееш дълго на земята, която Господ, Бог твой, ти дава.

Не убивай.

Не прелюбодействувай.

Не кради.

Не лъжесвидетелствувай против ближния си.

Не пожелавай дома на ближния си; не пожелавай жената на ближния си, нито роба му, ни робинята му, ни вола му, ни осела му, нищо – което е на ближния ти.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 18,8.9.10.11 (О: Ив 6,69)

 

О Господи, Ти имаш думи за вечен живот.

 

Законът на Господа е съвършен, укрепява душата, откровението Господне е верно – простите прави мъдри. О

 

Господните повеления са праведни – веселят сърцето, Господнята заповед е светла – просветлява очите. О

 

Страхът Господен е чист – пребъдва на веки, съдбите Господни са истина – всички са праведни. О

 

Те са по-желани от злато, дори и от множество чисто злато, и по-сладки от мед и капки от вощен мед. О

 

О Алилуя. Блажени са, които пазят в добро и чисто сърце Божието слово, и принасят плод с постоянство. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              13,18-23

В онова време: Исус каза на учениците Си:

„Вие, прочее, чухте, какво значи притчата за сеяча. При всеки, който слуша словото на царството и не разбира, дохожда лукавият и грабва посеяното в сърцето му; ето кого означава посеяното край пътя.

А посеяното на камъни е онзи, който слуша словото и веднага с радост го приема, ала няма в себе си корен и е непостоянен: кога настане скръб или гонение заради словото, тозчас се съблазнява.

А посеяното в тръни е онзи, който слуша словото, но грижите на този век и примамливото богатство заглушават словото, и то бива безплодно.

Посеяното пък на добра земя е онзи, който слуша словото и го разбира и който принася плод: един дава сто, друг шейсет, а друг трийсет.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.