XVI седмица обикн. време – вторник – год. I – 16о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XVI седмица – вторник

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Изход                           14,5-18

В онези дни:

Мойсей простря ръката си над морето, и през цялата нощ Господ тласкаше морето със силен източен вятър, та направи морето суша; и водите се разцепиха. И тръгнаха Израилевите синове посред морето по сухо, а водите бяха зад тях като стена отдясно и отляво. Втурнаха се египтяните и влязоха подире им в средата на морето всичките коне на фараона, колесниците му и конниците му.

И по утринна стража погледна Господ на египетския стан от огнения и облачния стълб и разбърка стана на египтяни. И направи да се изплеснат колелата от колесниците им, тъй че те с мъка ги влечеха. Тогава египтяни рекоха: „Да бягаме от израилтяните, защото Господ се бори зарад тях против египтяни.“

И рече Господ на Мойсей: „Простри ръката си над морето и да се възвърнат водите върху египтяни, върху колесниците им и върху конниците им.“ И Мойсей простря ръката си над морето и призори водата се повърна на мястото си; а египтяни бягаха насрещу водата. Тъй потопи Господ египтяни всред морето. И водата се повърна и покри конниците и колесниците на всичката фараонова войска, които бяха влезли подире им в морето; не остана ни един от тях. А Израилевите синове минаха по сухо презсред морето; водите бяха зад тях като стена отдясно и стена отляво.

Него ден Господ избави израилтяните от ръцете на египтяни; и Израилевите синове видяха египтяните мъртви на морския бряг, и великата ръка, която Господ показа над египтяни; народът се уплаши . от Господа и повярва на Господа и на Неговия служител Мойсей.

Тогава Мойсей и Израилевите синове изпяха на Господа тази песен, думайки:

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Изх 15,8-9.1 и 12.17 (О: 1а)

 

О Да възпеем Господа, защото се славно прослави.

 

От Твоето духване се разцепиха водите. Вълните застанаха като сетна, бездните се сгъстиха в сърцето морско. О

 

Неприятелят каза: Ще се втурна, ще догоня; ще разделя плячката; ще се насити с тях душата ми, ще извадя меча си, ще ги изтреби ръката ми. О

 

Ти духна с дъха Си, и морето ги покри; те потънаха като олово в страшните води. Ти простря десницата Си: земята ги погълна. О

 

Ще ги заведеш и ще ги настаниш в планината на Твоето притежание, на мястото, което Ти, Господи, си направил Твоето жилище, в светилището, което Твоите ръце. Господи, са създали. О

 

О Алилуя. Ако някой Ме обича, ще пази словото Ми, казва Господ; и Моят Отец ще го възлюби, и ще дойдем при него. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              12,46-50

В онова време:

Когато Исус още говореше на народа, майка Му и братята Му стояха вън и искаха да приказват с Него. И някой му рече: „Ето, майка Ти и братята Ти стоят вън и те търсят.“ А Той отговори на оня, който Му каза това, и рече: „Коя е майка Ми, и кои са братята Ми?“

И като протегна ръка и посочи учениците Си, рече: „Ето, Моята майка и Моите братя. Защото, който изпълни волята на Моя Отец Небесен, той Ми е брат, и сестра, и майка.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.